โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดอาคารจอดรถและพลาซ่า “TUH Parking and Plaza”แห่งใหม่

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าของไทย จัดพิธีเปิดอาคารจอดรถและพลาซ่าTUH Parking and Plaza” อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยตรงให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาล

.

ภายในงานเปิดอาคารฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการสภา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพธ.), รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพธ.), เวคิน ดำรงรัตน์ กรรมการบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัดและกฤติน วิมลเฉลา ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมี 2 นักแสดงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชียร์ – ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ และซัน- ประชากร ปิยะสกุลแก้วร่วมแชร์ประสบการณ์บนเวที และกิจกรรมเสวนาเรื่องสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง

.

สำหรับอาคารจอดรถและพลาซ่า TUH Parking and Plaza” เป็นอาคารจอดรถ 5 ชั้น ที่มีโครงสร้างประหยัดพลังงานเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคุมด้วยโซล่าเซล มีระบบที่ทันสมัย พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยทั่วบริเวณอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในและภายนอก สามารถรองรับบริการที่จอดรถกว่า1,000 คันนอกจากนี้บริเวณอาคารจอดรถยังส่งเสริมการจัดลานกิจกรรมให้กับนักศึกษา โดยมีจอ LED ไว้รองรับสำหรับทำกิจกรรม ทั้งยังมีพลาซ่าบริเวณชั้น 1 กว่า 70 ร้านค้าที่รวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย