โรงพยาบาลสิริโรจน์เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ จาก BCIS International School

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ สร้างประสบการณ์จริง เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ จาก BCIS International School ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม พร้อมเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาโรงพยาบาลฯ ในแผนกต่างๆ อาทิ ER, Rehabilitation and Alternative Medicine Center, X- Ray และ Dental Center ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมทัศนศึกษา