โรงแรมไดมอนค์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดโครงการ แบ่งปันน้ำใจ  ให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561    โรงแรมไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์” เนื่องจากทางผู้บริหารโรงแรมเล็งเห็นถึงการดูแลเอาใจใส่สังคมภายนอกโรงแรม พร้อมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพความสามารถทางอาชีพของผู้ต้องขัง เพื่ออนาคตเมื่อผู้ต้องขังได้มีโอกาสออกมาสู่สังคม

.

ส่งมอบสิ่งของตลอดจนอุปกรณ์สนุบสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขับอาทิ ผ้าตัดเสื้อ-กางเกง-เบาะ-ปลอกหมอน จำนวน 24 ม้วน, ผ้าตัดเสื้อ-กางเกง 150 พับ และไม้แขวนผ้า จำนวน 100 อัน รวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท โดยนางศรีเพ็ญ อินปั๋นแก้ว,หัวหน้าแม่บ้านโรงแรมไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พร้อมทีมงาน ร่วมกับคุณพัชรา คงสุขจิร, แฟบบริค ซิตี้ ภูเก็ตร่วมสนับสนุนดินสอเขียนคิ้ว จำนวน 450 แท่ง,  ลิ๊ฟสติกจำนวน 450 อัน ส่งมอบสิ่งของให้แก่ ท่าน ผอ.วรดา วสันต์นันทสิริ,ผู้อำนวยการตรวจควบคุมเรือนจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้ง คุณศุภรัตน์ ตันนิพงศ์วิวัฒน์, ผบ.ควบคุมผู้ต้องขับแดนหญิง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำการพัฒนาศักยภาพความสามารถทางอาชีพ ตลอดจนพัฒนาทัศนคติในเชิงบวกแก่ผู้ต้องขับงหญิงในครั้งนี้

.

นอกจากนั้นทางโรงแรมไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้แบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ บ้านลุงพิทักษ์ อาทิ ชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม จำนวน 12 ชุด, ผ้ากันเปื้อนเด็ก จำนวน 49 ผืน, ผ้าเช็ดมือ จำนวน 88 ผืน, ผ้าเช็ดตัว – ผ้าเช็ดหน้าเด็ก จำนวน 26 ผืน และ ไม้แขวนผ้า จำนวน 40 อัน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตให้แก่เด็กด้อยโอกาสในภูเก็ตเพื่อสังคมที่เข้มแข็งมีคุณภาพต่อไป

โดยทางผู้บริหารโรงแรมไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เล็งเห็นถึงคุณค่าการพัฒนาศักยภาพความสามารถทางอาชีพ พัฒนาทัศนคติในเชิงบวก