ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตทำพิธีเปิดเทศกาลโคมไฟภูเก็ต 2563 รับพรโชคดีตลอดปี

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
 
ประเพณีประดับโคมไฟ  เป็นการเฉลิมฉลองของงานตรุษจีน ความสว่างของโคมไฟ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี และความหวัง ตามถนนหนทางจะมีการประดับโคมไฟ ทุกบ้านจะมีการประดับโคมไฟที่หน้าบ้านอย่างสวยงาม จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูประเพณีประดับโคมไฟขึ้นมาภายใต้ชื่องานเทศกาลโคมไฟ “หยวนเซียวเตงโห่ย” จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็
 
เทศกาลโคมไฟภูเก็ต ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเทศกาลโคมไฟภูเก็ต ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการให้ความร่วมมือประดับประดาสถานที่เพื่อส่งเสริมเทศกาลดังกล่าว ร่วมกับชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะทำพิธีเปิดเทศกาลโคมไฟภูเก็ต ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น. บริเวณด้านหน้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมพิธีเปิดดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 076 682900 หรือโทร. 092 1295468
เฟสบุ๊ค: Limelight Avenue Phuket IG:limelightphuket