โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมปิดไฟ ให้โลกพัก 2020 กิจกรรมวัน 60+ Earth Hour

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมปิดไฟ ให้โลกพัก 2020 กิจกรรมวัน 60+ Earth Hour
วันเสาร์วันที่ 28 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น.

11 มีนาคม 2563 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกิจกรรม ปิดไฟให้โลกพัก เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์

 

“ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)” ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย พร้อมกับ 700 เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสารถึงประชากรทั่วโลก ให้ตระหนักถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบถึงภาวะโลกร้อนและสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจก ตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน กิจกรรม Earth Hour เริ่มขึ ้นในปี 2551 โดยองค์กร World Wildlife Fund (WWF) จนถึงปัจจุบัน ย่างเข้าสู่ปีที่ 13 โดยมีการณรงค์อย่างต่อเนื่องในการสร้างจิตสํานึกถึงการใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่าและสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการจัดทําแผนนโยบายลดโลกร้อน การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศรอบโลก

 

ตามแผนงานและนโยบาย #serve360 โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกปี รณรงค์ลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็น “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour)” ภายในบริเวณพื้นที่ไม่จําเป็น อาทิ เช่น พื้นที่โดยรอบรีสอร์ท ไฟทางเดินตามสวน พื้นที่สาธารณะ ที่จอดรถ และตามพื้นที่ภายในอาคารที่ไม่ได้ใช้งานภายในโรงแรม และยังเชิญชวนให้ลูกค้าผู้เข้าพักในโรงแรมร่วมปิดไฟภายใน

 

ห้องพัก และออกจากห้องพัก และร่วมจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์ EARTH HOUR 60+ ในช่วงเวลาปิดไฟดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงการตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น
ในส่วนของแผนกมันดาราสปา และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ได้จัดเตรียมโปรโมชั่น Earth Hour ดังนี้

  • Dine in the dark and Candlelit dinner โรแมนติกดินเนอร์บรรยากาศใต้แสงเทียน เมนูอาหารเลิศรสให้เลือกระหว่าง 3 คอร์ส และ 5 คอร์ส โดยเน้นการใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงภายในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อเป็นการลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุด ณ ห้องอาหารอันดามัน กริลล์ ราคา 888++ บาทต่อท่านสําหรับเมนู 3 คอร์ส และ 1,388++ บาท ต่อท่านสําหรับเมนู 5 คอร์ส
  • ส่วนลด 20% สําหรับการทําสปาทรีเม้นต์นวดแบบสไตล์บาหลี 60 นาที หรือการทําทรีเม้นต์ดูแลผิวหน้า ในช่วงระหว่างเวลา 20.30 – 22.00 น. และส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10% เมื่อซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ณ มันดารา สปา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสํารองโต๊ะที่นั่งสําหรับอาหารคํ่า ได้ที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โทร. +66 076 338 000 หรือ อีเมล์ fbdiningexperience@marriotthotels.com สํารองการทําสปาทรีเม้นต์ ได้ที่ อีเมล์ mhrs.hktjw.spa.mgr@marriott.com เว็บโซต์ jwmarriottphuketresort.com

 

ทางแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ยังจัดกิจกรรมผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยทุกภาพกิจกรรมของงานวัน Earth Hour ที่ได้จัดขึ ้น ณ โรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลก และทวิตผ่านทางช่องทางทวิตเตอร์และอินสตาแกรมพร้ อมติด hashtag #MIEarthHour and #Serve360 #earthhour ทางแมริออท อินเตอร์ เนชั่นแนล จะร่วมบริจาคเงิน 3 ดอลล่าร์ต่อภาพเข้าสู่องค์กร WWF ด้วยเช่นกัน

JW Marriott Phuket Resort & Spa Supports Worldwide Earth Hour Movement For The Environment by Going Dark for One Hour
JW Marriott Phuket Resort & Spa Supports Worldwide Earth Hour Movement For The Environment by Going Dark for One Hour
JW Marriott Phuket Resort & Spa Supports Worldwide Earth Hour Movement For The Environment by Going Dark for One Hour
JW Marriott Phuket Resort & Spa Supports Worldwide Earth Hour Movement For The Environment by Going Dark for One Hour