อมารี ภูเก็ต มอบของขวัญส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จากซ้ายไปขวา:“วนิดา สุรบรรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต)”

“สมทรง ประสานสม (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้)” “อนุพงษ์ วาวงศ์มูล (ปลัดจังหวัดภูเก็ต)”

“ริชาร์ด มาร์โก้ (ผู้จัดการโรงแรมอมารี ภูเก็ต)” “อมรมาศ สุขศิริสัมพันธ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมอมารี ภูเก็ต)”

และ “สุณาวรรณ์ สุขสบาย (เลขานุการบริหารโรงแรมอมารี ภูเก็ต)”

.

ภูเก็ต15 มกราคม2562 –คณะผู้บริหารโรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย ริชาร์ด มาร์โก้–ผู้จัดการโรงแรม (ที่ 3 จากขวา) เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบจักรยานแก่อนุพงษ์ วาวงศ์มูล–ปลัดจังหวัดภูเก็ต (ที่ 3 จากซ้าย) และ วนิดา สุรบรรณ์–ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต (ซ้าย)เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

.

AMARI PHUKET SUPPORTS CHILD DEVELOPMENT ON CHILDREN’S DAY

From left to right:WanidaSuraban (Director of Phuket Special Education Centre),

SomsongPrasansom (Deputy Mayor of Kathu Subdistrict Municipality), AnupongWawongmul (The Permanent Secretary of Phuket Province),

Richard Margo (Hotel Managerof Amari Phuket), AmornmasSuksirisamphan (Director, Human Resourcesof Amari Phuket)

andSunawanSuksabaiy (Executive Secretary of Amari Phuket)

.

Phuket, 15 January 2019 – Amari Phuket representatives, led by Richard Margo – Hotel Manager (third from right) participated in the Thai Children’s Day activity at the Phuket Special Education Centre. Amari Phuket supported this event by giving bicycles to AnupongWawongmul – the Permanent Secretary of Phuket Province (third from left) and WanidaSuraban – Director of Phuket Special Education Centre (left). These bicycles will be used by students for exercise and child development purposes.