top-adver.jpg

ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT

สมาคมกอล์ฟภูเก็ต จับมือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จัดการแข่งขัน ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ที่ สนามกอล์ฟ ล็อก ปาล์ม กอล์ฟ คลับ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สมาคมกอล์ฟภูเก็ต สมาคมกอล์มภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกอล์ฟปาหัง สมาคมกอล์ฟยะโฮร์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

โดยมีนายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ นายกสมาคมกอล์ฟภูเก็ต, นายสัจจพล ทองสม เลขานุการสมาคมกอล์ฟภูเก็ต เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายไทย, มีดาโต๊ะชาฮาลีมาน ประธานรัฐปาหัง นายกสมาคมกอล์ฟปาหัง และพันเอกจามาล ประธานรัฐยะโฮร์ นายกสมาคมกอล์ฟยะโฮร์ ตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายมาเลเซีย ร่วมแถลงข่าว โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

นายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ นายกสมาคมกอล์ฟภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่น ได้เข้าแข่งขันเก็บประสบการณ์ พัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟ ส่งเสริมกีฬากอล์ฟของทั้งสามประเทศให้มีความแพร่หลาย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รวมทั้งยังเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของทั้งสามประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศไทย โดยในช่วงของการจัดการแข่งกันนอกจากนักกอล์ฟกว่า 100 ชีวิตแล้ว คาดว่าน่าจะมีผู้ติดตาม และผู้สนใจจากประเทศต่าง ๆ เดินทางเข้ามาชมการแข่งขัน และจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดภูเก็ต อันจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

สำหรับการจัดการแข่งขัน ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 รายการ โดยประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยรายการแรก ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยใช้สนามภูเก็ต คันทรีคลับ เป็นสนามแข่งขัน ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนมิถุนายน 2563 และครั้งที่ 4 จะวนกลับมาจัดที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน 2563

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

โดยทางสมาคมกอล์ฟภูเก็ต เปิดเผยว่า รายได้ในส่วนที่จัดการแข่งขันในจังหวัดภูเก็ตนั้นหลังหักค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย.