สำหรับท่านที่จองวัคซีน MODERNA ไว้กับ ร.พ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

สำหรับท่านที่จองวัคซ

Let’s go!