ไชนิส เรทเทอรอง

19/59 หมู่  8  ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลอง อำเภอเมืิอง จังหวัดภูเก็ต  83130 ประเทศไทย

www.chinese-restaurant–phuket.com