CIC Library on Tour ห้องสมุดเคลื่อนที่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต Phuket Creativity & Innovation Center จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ นำหนังสือ AR Book และชุดระบายสี AR เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR – Augmented Reality หรือ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ให้กับเด็กๆและครอบครัวได้ทดลองเล่นและเรียนรู้ ณ บริเวณปลายแหลม สวนสาธารณะสะพานหิน

.

ทั้งนี้ ศูนย์ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) ตั้งอยู่บน ถ.ภูเก็ต เส้นเลียบคลองบางใหญ่ ติดกับสนามเด็กเล่นและสนามเทสนิส เป็นพื้นที่ใกล้ธรรมชาติ ติดทะเลในตัวเมืองภูเก็ต มีประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ศูนย์ CIC ภูเก็ต มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการรองรับได้กว่า 400 คน โดยมีกิจกรรมทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ อาทิ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้สมาร์ทโฟนและสื่อโซเชียลมีเดียเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียน ประชาชนและผู้สูงวัย กิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ การออกบูธร่วมกับเครือข่าย เป็นต้นเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-19.30 น. โทร 076-379012