DMHOME ร่วมขจัดภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ระดมทุน 5 แสนบาทบริจาคให้กับโครงการ #IBelong

DMHOME ร่วมสนับสนุนให้โอกาสคนไร้สัญชาติในประเทศไทย ให้มีแผ่นดินอยู่อย่างถูกกฎหมายไม่ไร้ตัวตนจัดแคมเปญระดมทุน DMHOME for #IBelongโครงการของ UNHCR เพื่อมอบความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

 

นางกมลรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา ประธานกรรมการดีเอ็มโฮมกล่าวถึงภาวะบุคคลไร้สัญชาติว่าเป็นปัญหาที่สังคมนึกไม่ถึงว่าความไร้สัญชาติทำให้ขาดโอกาสในชีวิตขนาดไหน พวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ ขั้นพื้นฐานได้เช่นเดียวกับบุคคลที่เป็นพลเมืองของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเป็นเจ้าของบ้านที่อบอุ่น การศึกษา เสรีภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่นการเดินทางออกนอกเขตที่อยู่ การทำงานไปจนถึงสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย

 

“ในขณะที่ธุรกิจของดีเอ็มโฮม คือการคัดสรรสิ่งที่ดี มาช่วยเติมเต็มความงดงาม ความสมบูรณ์และความสุขให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ซึ่งบ้านนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิต และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย  ฉะนั้นเราจึงอยากเติมเต็มมอบโอกาส ความสุขให้กับคนที่ขาดโอกาส ให้เขาเหล่านั้นสามารถมีที่อยู่ มีสิทธิ์ในผืนแผ่นดินที่เขาเรียกว่าบ้านได้อย่างแท้จริง”

 

ตลอดปี 2561 ดีเอ็มโฮมได้จัดแคมเปญระดมทุน ผ่านกิจกรรม DMHOME Warehouse Sale (ดีเอ็ม โฮมแวร์เฮาส์เซลล์)รณรงค์ให้ลูกค้าบริจาคส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อสินค้าให้กับโครงการ #IBelong รวมถึงดีเอ็มโฮม ก็ร่วมสมทบทุนเพื่อให้ครบยอดบริจาค500,000 บาท ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 

โครงการ #IBelong เป็นโครงการรณรงค์เพื่อยุติความไร้รัฐไร้สัญชาติภายในปีพ.ศ. 2567 ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ที่ประเทศไทยเป็น 1 ใน 65 ประเทศที่เข้าร่วมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ปัจจุบันมีผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทยกว่าจำนวน 480,000คน