ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา ยินดีต้อนรับ คุณหมอเมทินี ผจงรักษ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม 

คุณหมอเมทินี จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  คุณหมอเมทินีได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ สหรัฐอเมริกา (ABAARM) และมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้วิตามินเสริมผ่านทางหลอดเลือด โอโซนบำบัด การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน การล้างพิษหลอดเลือดและ วิทยาการด้านจักษุวิทยา ซึ่งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวจะช่วยนำพาธัญญปุระให้ก้าวไปสู่คุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ

ธัญญปุระมีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเสริมและให้บริการด้านสุขภาพและการออกกำลังกายแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าและผู้มาใช้บริการของเรา และนั่นคือเหตุผลที่คุณหมอเมทินีก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะธัญญปุระให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่เพียงแต่วิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ธัญญปุระเข้าใจถึงความต้องการทางสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่มีความหลากหลายและแตกต่างเฉพาะบุคคล  และนี่คือเหตุผลที่คนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างคุณหมอเมทินีก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ธัญญปุระ  เราอาจจะได้มีโอกาสพบเห็นคุณหมอออกไปปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำที่สระมาตรฐานโอลิมปิกที่ธัญญปุระ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพนั้นมีความสำคัญและได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะเป็นวิทยาการที่ช่วยตอบโจทย์ให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีอายุที่ยืนยาวยิ่งขึ้น ด้วยผู้คนต่างค้นหาคำตอบ คำแนะนำและแนวทางสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและและสุขภาพดี ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณหมอเมทินีจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมและพร้อมที่จะให้คำแนะนำในเรื่อง เวชศาสตร์ชะลอวัย วิทยาการด้านจักษุวิทยา การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ การล้างพิษหลอดเลือด และการทำเซลล์บำบัดเพื่อสุขภาพ

คุณหมอเมทินีได้กล่าวไว้ว่า “ดิฉันเชื่อมั่นว่าสุขภาพที่ดีจากภายในนั้น ย่อมสำคัญกว่าความงามจากภายนอก ดิฉันหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่จะช่วยสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เป็นรูปธรรม และช่วยให้ลูกค้ามีความสุขที่สัมผัสและรู้สึกได้จากภายใน”  คุณหมอเมทินีมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพและการให้บริการทางการแพทย์ที่ธัญญปุระ และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไม่มีช่วงเวลาไหนที่ดีไปกว่าการได้เริ่มทำงานกับธัญญปุระในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ได้คอยช่วยให้ลูกค้าก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2562 ด้วยสุขภาพที่ดีและมีความสุข”

Dr. Maytinee Pajongrak, a physician specialising in aesthetics and anti-aging health & well-ness, has recently joined the medical specialist team at Thanyapura in December 2018

Dr. Maytinee, a graduate of the medical program from Chulalongkorn University, will be a valuable professional addition to our aesthetics and anti-aging health & well-ness team. She will now be helping Thanyapura to deliver quality services in her speciality, with certification by the American board of anti-aging (ABAARM). She wil also bring her experience with intravenous nutrition, ozone treatment, hormone replacement therapy, chelation therapy, and opthalmology.

.

It is an important part of our vision at Thanyapura to provide a fully integrated health and fitness service for our guests and clients, and that is why Dr. Maytinee will become an important part of our team.  At Thanyapura, we focus on the whole individual, it is vital for us to build up expertise in not only technical medicine, but personalized health and delivery of medical services that cater not only to the direct physical needs of our clients, but their overall quality of life as well. These are good reasons why a young and talented physician like Dr. Maytinee is highly valued at Thanyapura. She combines academic training with a love of life and of people. We may even get to see Dr. Maytinee out on a bike cycling or diving into our Olympic pool for a swimming session.

.

Anti-aging and regenerative medicine is increasingly important in our world, as life spans increase and people increasingly find time to devote to personal happiness. Part of this is seeking guidance from professionals who know how to take care of you and who can recommend therapies appropriate to your needs and desires. Dr. Maytinee is well placed with her background training in anti-aging, opthalmology, nutritional wellness, chelation and cell therapies, to really add great value to the health services Thanyapura offers. Our guests and clients will also find Dr. Maytinee to be very friendly and supportive with her knowledgeable and holistic approach to treatment.
.

Dr. Maytinee spoke recently at Thanypaura saying, “I firmly believes that looking and feeling healthy is far more important than looking young, I would like to be part of the team to create tangible results, the kind of happiness you can feel from inside out.” Dr. Maytinee also expressed her hopes for adding value to Thanyapura medical services, referring to the current festive season, “There is no better time to start working for a company than the time of joy, to help guests and clients and to create a happy and healthy path to 2019.”