ดีแทค ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 พฤษภาคม 2562 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค  ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับพิธีมหามงคลที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนลูกค้าดีแทคและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง รัชกาลที่ 10 ตามวันสำคัญดังกล่าว  และขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านเว็บไซด์ www.dtac.co.th/KingRamaX  โดยเลือกคำถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมลงชื่อ นามสกุล ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  ซึ่งจะรวบรวมนำส่งให้กับสำนักพระราชวังในลำดับต่อไป

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานดีแทคทั่วประเทศ ยังได้รวมพลังแสดงความจงรักภักดีแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองในทุกวันจันทร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2562  และยังได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวด ให้กับ สื่อมวลชน ทหาร ตำรวจ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์สื่อมวลชน อีกด้วย

ดีแทค น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ขอแสดงความจงรักภักดี ด้วยซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ทรงพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้า มั่นคง เพื่อให้ปวงประชาได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  จึงขอเชิญชวนลูกค้าดีแทคและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้น ตามวันดังนี้

                    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

                    วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสกลมารค

                    วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล   จากนั้น เสด็จออก ณ ที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่าง ประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Line official:@nbtc/www.phralan.in.th