“ดีแทค” เข้มธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

7 ธันวาคม พ.ศ.2561 – “ดีแทค” กำหนดเข้มธรรมาภิบาล ไม่ให้ไม่จ่ายเจ้าพนักงาน ดึงคู่ค้าทางธุรกิจ ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสูงสุด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล การันตีทุกเม็ดเงินของการลงทุนเข้าสู่รัฐ ส่งต่อเพื่อการพัฒนาประเทศ

นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9ธันวาคมของทุกปี ดีแทคขอร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมบังคับใช้ “ดีแทคธรรมาภิบาล” ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่มีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กร โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การรักษาความลับและการจัดเก็บข้อมูล ผลประโยชน์ทับซ้อน สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและสิทธิของลูกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้  ดีแทคธรรมาภิบาลใหม่นี้ ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1. ดีแทคดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยมาตรฐานสูงสุดทางจริยธรรม 2. ดีแทคดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 3. ดีแทคดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส และ 4.พนักงานดีแทคร่วมแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

นอกจากนี้ ดีแทคธรรมาภิบาลยังได้เพิ่มบทบัญญัติอีก 2 หัวข้อ ได้แก่ 1.หลักปฏิบัติของคู่ค้าทางธุรกิจ โดยคู่ค้าที่ร่วมดำเนินธุรกิจกับดีแทคมีจำนวนเกือบ 1,000 ราย จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักจริยธรรมที่ดีแทคกำหนดไว้ และ 2.หลักในการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะต้องไม่ทำการใดๆ ที่มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการให้และรับสิ่งของ (No Gift Policy) การจ่ายที่พักหรือค่าเดินทาง ตลอดจนการเสนอสินน้ำใจให้แก่เจ้าพนักงาน

“ดีแทคธรรมาภิบาลถือเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร กำหนดวิถีปฏิบัติและการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและประเทศชาติ” นางอเล็กซานดรา กล่าวและว่า ประชาชนจะสามารถมั่นใจได้ว่าทุกการลงทุนของดีแทคที่ดำเนินมากว่า 28 ปี นับเป็นมูลค่ากว่า 2.85 แสนล้านบาท ล้วนเข้าสู่รัฐและส่งต่อเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

พร้อมกันนี้ ดีแทคยังได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 7ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

dtac steps up fight against corruption with new Code of Conduct

Dec 7, 2018 – dtac has launched a stricter Code of Conduct with an expanded scope encompassing dealings with both public officials and business partners. It reaffirms the need for high ethical standards against all forms of corruption on the occasion of the UN’s International Anti-Corruption Day to be celebrated globally on December 9th.

“On the occasion of the United Nation’s annual International Anti-Corruption Day, dtac is reiterating its resolve to join the global fight against corruption. We firmly oppose corruption in all forms and we are committed to doing business in accordance with the highest ethical standards,” said Ms. Alexandra Reich, Chief Executive Officer at dtac.

To support this effort, dtac has tightened and relaunched its Code of Conduct, outlining how dtac employees and business partners must behave responsibly, ethically and in full compliance with local law. The Code is the foundation of dtac’s corporate culture and sets out its high standards of integrity on how the company does business. Striving to raise the standards will make the business more sustainable.

The Code Principles define the core of business conduct, which are:

  1. We play by the rules
  2. We are accountable for our actions
  3. We are transparent and honest
  4. We speak up

Ms. Reich added: “The four Code Principles impose clear requirements and guide dtac’s employees through day-to-day dilemmas, covering a variety of business issues, such as zero tolerance policy, fair competition, confidentiality and information handling, conflict of interest, environmental protection and human rights.”

The revised edition now encompasses two additional sections: dealing with public officials and business partners. As the company interacts with public officials at various levels and many different purposes, dtac staff must not engage in conduct which could improperly influence public officials. It also spells out the requirement for the 1,000 business partners that have a direct contractual relationship with dtac to comply with dtac’s ethical standards.

“During dtac’s 28 years operations, we can guarantee that the 28 billion baht we paid to the government in fees ranging from taxes to spectrum and site rental went directly to the state coffers, in direct support of the country’s development,” said Ms. Reich.

Today, dtac has organized an event in support of the National Anti-Corruption Commission (NACC), marking the International Anti-Corruption Day at Impact Arena Convention Center in Nonthaburi Province.