อีสตินยามา โฮเทล ภูเก็ต

5  ปฏัก ซอย 2   ถนนปฏัก กะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83100 ประเทศไทย

.
Tel : +66 76 303 456
Fax : +66 76 303 457

.
http://www.eastinyamaphuket.com