ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ กงสุล และกงสุลกิตติมศักดิ์

วันที่ 21 ม.ค.62 ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ กงสุล และกงสุลกิตติมศักดิ์ ของประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือ เกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต โดยท่าอากาศยานภูเก็ต บรรยายสรุป เรื่อง ภารกิจของท่าอากาศยานภูเก็ต และ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

.
*******************

.
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478