สายบุญต้องมาทางนี้ไปสักการะวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตกัน

วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดภูเก็ต คือวัดไชยธารามหรือวัดฉลองนั่นเอง เป็นวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว้างขวางและมีอุโบสถขนาดใหญ่สวยงาม อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 8 กิโลเมตรโดยประมาณ

มีรูปหล่อของ”หลวงพ่อแช่ม” หรือ”พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุณี” สมณะศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 ท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค เป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับความเคาพรสักการะจากประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวจีน ผู้นับถือพระพุทธศาสนา มานานกว่าร้อยปี ในฐานะวีรชนผู้ปกป้องบ้านเมืองเนื่อง เหตุเพราะท่านมอบผ้าประเจียดสีขาวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อต้านชาวจีนอั้งยี่ที่ก่อความวุ่นวายขึ้นในเมืองภูเก็ต

สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหาร ประเทศศรีลังกาได้มอบไว้ให้ด้วย