เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด

ตึก บีบี ชั้น 10 เลขที่  1007 , สุขุมวิท 54   [ ถนนอโศก 21  ]  คลองเตยเหนือ  วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 , ประเทศไทย

.
http://www.expolink.net