โรงแรมเจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข

อิ่มอร่อยกับเมนูช่วงคริสมาสต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีกุน 26 พฤศจิกายน 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรมเจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปาต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สถานที่สุดวิเศษเหมาะสําหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขพร้อมครอบครัวและคุณที่คุณรัก โดยจัดให้มีพิธีเปิดงานด้วยการกดไฟประดับประดารอบต้อนคริสมาสต์ต้อนรับเทศกาลวันหยุดพักผ่อน ในวันที่ 1 ธันวาคม ณ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม และกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ โปรโมชั่นจากร้านอาหารต่าง ๆ ภายในโรงแรม ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 จนถึง 7 มกราคม 2562 มีดังนี้

.
• 24 ธันวาคม 2561: บุฟเฟ่ต์อาหารค่ําคืนวันคริสมาสต์ อีฟ (Christmas Eve’s Buffet Dinner) ณ บริเวณด้านหน้าหาดไม้ขาว ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. สําหรับผู้ใหญ่ราคา 3,600++ บาท ต่อท่าน , ราคา 1,800++ บาท ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี) และ ราคา 900++ ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี)

.

• 24 ธันวาคม 2561: เซ็ตเมนูอาหารค่ําวันคริสมาสต์ อีฟ (Christmas Eve’s Set Dinner) ณ ร้านอาหารอันดามัน กริลล์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. สําหรับผู้ใหญ่ราคา 3,100++ บาท ต่อท่าน, ราคา 2,000++ บาท ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี)

.
• 25 ธันวาคม 2561: บุฟเฟ่ต์บรั้นต์วันคริสมาสต์ (Christmas Brunch) ณ ห้องอาหารอันดามัน กริลล์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. สําหรับผู้ใหญ่ราคา 1,800++ บาท ต่อท่าน,ราคา 900++ บาท ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี) และ ราคา 500++ ต่อท่าน  (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี)

.
• 25 ธันวาคม 2561: บุฟเฟ่ต์อาหารค่ําเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์ (JW Traditional Christmas Buffet Dinner) ณ ห้องอาหาร แมริออท คาเฟ่ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. สําหรับผู้ใหญ่ราคา 3,100++ บาท ต่อท่าน, ราคา 1,600++ บาท ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี) และ ราคา 800++ ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี)

.
• 25 ธันวาคม 2561 : บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำวันคริสมาสตืริมหาดไม้ขาว (Beach BBQ Buffet Dinner) ณ บริเวณหาดด้านหน้าโรงแรม ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. สําหรับผู้ใหญราคา2,980++ บาท ต่อท่าน , ราคา 1,450++ บาท ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี) และ ราคา 700++ ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี)

.
• 26 ธันวาคม 2561 บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำหลังคืนวันคริสมาสต์ (Boxing Day Buffet Dinner) ณ ห้องอาหารแมริออท คาเฟ่ ตั้งแต่ เวลา 18.00 – 23.00 น. สําหรับผู้ใหญ่ราคา 1,800++ บาท ต่อท่าน , ราคา 900++ บาท ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี) และ ราคา500++ ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี)

.
• 31 ธันวาคม 2561: เซ็ตเมนูอาหารค่ำวันคืนส่งท้ายปี ณ ห้องอาหารอันดามัน กริลล์ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. สําหรัผู้ใหญ่ราคา 2,990++ บาท ต่อท่าน, ราคา 1,990++ บาทต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 18 ปี)

.

• 31 ธันวาคม 2561: (JW New Year Eve Buffet Dinner) บุฟเฟ่ต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องอาหารแมริออท คาเฟ่ ระหว่างเวลา 18.00 – 23.00 น. สําหรับผู้ใหญ่ราคา 5,200++บาท ต่อท่าน, ราคา 2,300++ บาท ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี) และ ราคา1,200++ ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี)

.
• 31 ธันวาคม 2561: ( JW Signature New Year’s Eve Gala Dinner) บุฟเฟ่ต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวด้านหน้าหาดไม้ขาว ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปสําหรับผู้ใหญ่ ราคา 8,900++ บาท ต่อท่าน, ราคา 3,100++ บาท ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี) และ ราคา 1,600++ ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี)

.
• 1 มกราคม 2562: ( New Year Brunch @ Andaman Grill) บุฟเฟ่ต์บรั้นต์วันปรใหม่ ณ ร้านอาหารอันดามัน กริลล์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป สําหรับผู้ใหญ่ ราคา 1,600++ บาท ต่อท่าน, ราคา 800++ บาท ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18ปี ) และ ราคา 450++ ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี)

.
• 7 มกราคม 2562: ( Orthodox Christmas Buffet Dinner) บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำเฉลิมฉลองเทศกาลออรืโธด็อกซ์ ณ บริเวณด้านหน้าหาดของโรงแรม ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น.เป็นต้นไป สําหรับผู้ใหญ่ ราคา 2,900++ บาท ต่อท่าน, ราคา 1,800++ บาท ต่อท่าน(สําหรับเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี ) และ ราคา 900++ ต่อท่าน (สําหรับเด็กอายุระหว่าง 7 -12 ปี)อภินันทนาการสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี และแพกเกจเครื่องดื่มมีให้เลือกเพิ่มเติม

.
สอบถามข้อมูลหรือสํารองที่นั่ง ติดต่อฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของโรงแรมเจดับเบิ้ลยูแมริออท
ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ที่ โทร. +66 (0) 76 338 000 อีเมล์ diningexperience@marriott.com
www.jwmarriottphuketresort.co.th