Google ประเทศไทยจัดอบรม  “Google News Lap Training” การใช้เครื่องมือและบริการของ Google เพื่อประสิทธิภาพการรายงานข่าว

20 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : Google ประเทศไทย จัดกิจกรรมโรดโชว์ “Google University Visit” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต และจัดอบรม “Google News Lap Training” การใช้เครื่องมือและบริการของ Google ให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต เพื่อช่วยในการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำ

.

.

โดยการจัดงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันนี้ เป็นการฝึกอบรมต่อเนื่องของการจัดโรดโชว์ใน 4 จังหวัดใหญ่ในประเทศไทย และครั้งนี้ได้มีนักศึกษาและผู้สื่อข่าวมาร่วมงานจำนวน 250 คน

.

.

สำหรับกิจกรรมการอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Google โดย คุณสายใย สระกวี หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ Google ประเทศไทย มาเป็นตัวแทนแนะนำเครื่องมือและบริการของ Google อาทิ Google Docs, Sheets, Slides ในการเขียนและแก้ไขบทความรายงานข่าวด้วยความรวดเร็ว Google Photos ในการจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแทนการจัดเก็บในโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเนื่องจากความจำโทรศัพท์เต็ม รวมถึงการใช้ Google Trends เพื่อดูว่าเรื่องใดหรือสิ่งใดที่ผู้คนกำลังสนใจแบบเรียลไทม์ โดยที่ผู้สื่อข่าวสามารถนำหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านั้นมาเขียนบทความที่โดดเด่นได้ ให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตสามารถนำนำเครื่องมือเหล่านี้ของ Google ที่ให้บริการฟรีไปใช้ในการรายงานข่าวในช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเครื่องมือจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ Google ร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาและได้เปิดให้ใช้บริการได้ฟรี อาทิ Flourish (flourish.studio) ให้บริการในการนำเสนอข้อมูลในการรายงานข่าวในลักษณะภาพกราฟฟิก หรือเวปไซต์ Tilegrams ที่ให้บริการนำเสนอข้อมูลกราฟฟิกแบบเรียลไทม์โดยสื่อมวลชนสามารถศึกษาการใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ที่เวปไซต์ newsinitiatve.withgoogle.com

.

.

นอกจากนี้ Google ยังได้แนะนำให้สื่อมวลชนเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับการใช้งานเครื่องมือในการรายงานข่าว วารสารศาสตร์ข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข่าวต่างๆ เพื่อป้องการการเผยแพร่ข่าวปลอม

.

สำหรับในเดือนมีนาคมนี้ Google ประเทศไทย ยังมีกำหนดการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยและจังหวัดอื่นๆ  เพิ่มเติม ดังนี้

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
  • ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • ภาคกลาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ