กรีนที เฮล์ล รีสอร์ท ภูเก็ต

176/16 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ซอยข้างวัดท่าเรือ (ตรงข้ามบ้านหยี่เต้ง) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

.

Tel : +66 82 8060020

.

www.greentreehealthphuket.com

Green Tree Health Resort , Phuket

176/16 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ซอยข้างวัดท่าเรือ (ตรงข้ามบ้านหยี่เต้ง) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

.

Tel : +66 82 8060020

.

www.greentreehealthphuket.com