GROUND Asia คว้ารางวัล ‘GameChanger’ 2019 จากงานประกาศรางวัล Netherlands-Thai Business Awards

หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย (NTCC) มอบรางวัลชนะเลิศ “GameChanger 2019” ในสาขา “Services – Travel & Wellness” ให้แก่ GROUND Asia ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการศึกษาในเอเชีย ประจำปี พ.ศ 2562 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคอนราด

รางวัล GameChanger 2019 จากหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย เป็นรางวัลสำหรับธุรกิจสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์การตัดสินด้านนวัตกรรม ความยั่งยืน การทำงานร่วมกันระหว่างดัตช์ – ไทย และความสำเร็จทางธุรกิจโดยภาพรวมในสี่ประเภท คือ บริการการท่องเที่ยวและสุขภาพ การเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมีอีกกว่า 400 คะแนนเสียงจากผู้คนในแวดวงธุรกิ

ลอเรน โกรฟส์ ผู้จัดการทั่วไป GROUND Asia เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณสำหรับโอกาสในการนำเสนอผลงานของคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่น เพื่อการพัฒนาชุมชนต่าง​ๆ ในแถบเอเชีย โครงการสำหรับนักเรียนของ GROUND Asia นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย”

ตั้งแต่ปี 2015 GROUND Asia ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ทั่วเอเชีย ทำงานร่วมกับชุมชนที่ด้อยโอกาส ขาดการเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างพลังให้ชุมชนผ่านโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อชุมชนนั้นในระยะยาว

สำหรับผู้ชนะเลิศในอีกสามประเภท คือ Agri Solutions Asia ชนะเลิศรางวัลในประเภทการเกษตรและอาหาร Skypoint Hospitality & Technology ชนะเลิศในประเภทเทคโนโลยี และ ZI-ARGUS ในประเภทอุตสาหกรรม

อนึ่ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมาโครงการฝึกอบรมนักเดินทางรุ่นเยาว์อย่างมีความรับผิดชอบของ GROUND Asia ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีที่สุดในงานประกาศผลรางวัล Youth Global Travel Awards 2019 อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรธุรกิจยั่งยืนที่ดีที่สุดในด้านการศึกษาระดับโลกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่ GROUND Asia เว็บไซด์  ทำความรู้จักรางวัล GameChanger 2019 คลิก ที่นี่