“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” จับมือ “กระทรวงแรงงาน” รับพนักงาน “วัยเก๋า” ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 11.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประชากรทั้งประเทศ และมีผู้สูงอายุทำงาน จำนวน 4.06 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยทำงานในระบบ 0.47 ล้านคน และนอกระบบ 3.59 ล้านคน (ข้อมูลปี 2560 โดยกระทรวงแรงงาน) ทำให้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ภาครัฐและภาคีต่างๆ จึงเตรียมมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าว

ล่าสุด อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ในฐานะผู้นำค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และของใช้ในบ้าน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการ “รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน นำโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพาและภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว พร้อมได้นำพนักงานและผู้บริหารของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เข้าร่วมงานที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกลุ่มตุ๊กตาชุดพื้นเมืองและพวงกุญแจช้าง จ.เชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเส้นกก จ.ปราจีนบุรี กลุ่มสินค้า OTOP กระเป๋าผ้าทอลาย จ.นครสวรรค์ กลุ่มตกแต่งสิ่งของด้วยริบบิ้น จ.นนทบุรี รวมถึงสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” ด้วย

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ได้เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมโครงการดังกล่าว ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มคุณค่า และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุไม่เป็นภาระครอบครัวในอนาคตต่อไป ด้วยการเปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าทำงาน โดยขณะนี้มีผู้สูงอายุเข้าสมัครจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมของวัย ประสบการณ์ และความถนัด ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน และศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สำหรับเกณฑ์การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ คือ ต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องเป็นงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ มีอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงไม่ต่ำกว่า 45 บาทต่อชั่วโมง กำหนดให้ไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งเป้าว่าจำนวนผู้สูงอายุที่ทางบริษัทฯ จะรับประมาณ 20 อัตราหรือมากกว่า”

นอกจากนี้ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จะคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าทำงานจากความเหมาะสมและความสามารถของผู้สูงอายุแต่ละท่าน กับตำแหน่งงานที่หลากหลายตามความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งจะเป็นงานหน้าร้านอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 30 สาขาทั่วประเทศ อาทิ ฝ่ายต้อนรับบริการลูกค้า พนักงานแนะนำสินค้า แคชเชียร์ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดวางสินค้า ตามที่ถนัด
“ปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีหลังจากเปิดรับสมัครผู้สูงอายุตามนโยบายของประชารัฐ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนงานกับผู้สูงอายุไม่เพียงเพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้ว ยังสร้างความมั่นคงในชีวิต ทำให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเองกับการนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานต่างๆ มาทำงานหลังเกษียณอายุ เชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีสุขภาพจิตดีขึ้นกับการได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตประจำวัน” นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กล่าวปิดท้าย

สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจร่วมงานกับอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์สามารถติดต่อ HR ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทั้ง 30 สาขาทั่วประเทศ สอบถาม โทร. 02-898-6420-5 ต่อ 2101, 2105 หรือ Line: @gws4496k, FB: งาน สมัครงาน Jobs by Index Livingmall และส่งรายละเอียดที่ recruitment@indexlivingmall.com”