โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับบริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์ โครงการนำร่องนวัตกรรมผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์กลั่นจากอากาศ

ภูเก็ต ประเทศไทย 24 มกราคม พ.ศ. 2562 – โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับ บริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์ ร่วมดำเนินการโครงการนวัตกรรมผลิตน้ำดื่มจากอากาศ ภายใต้โครงการนำร่องดังกล่าวเพื่อลดและกำจัดการใช้ขวดพลาสติกภายในโรงแรม อีกทั้งยังเป็นการลดการผลิตคาร์บอนและการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายกิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้กำหนดแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี ค.ศ. 2025 โดยบริษัทฯ ได้ให้คำมั่นสัญญาในด้านแผนงานและการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่สังคมและสร้างผลลัพธ์อันยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

.

โดยทางโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ร่วมกับบริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์ จัดตั้งโรงงานผลิตและบรรจุภายในพื้นที่รีสอร์ทแบบครบวงจร โดยนวัตกรรมการผลิต น้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถผลิตน้ำจากมวลความชื้นของอากาศได้ โดยระบบสามารถ
เปลี่ยนไอน้ำผ่านกระบวนการกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคระบบบำบัดน้ำด้วยโอโซน ก่อนทำ การควบแน่นให้กลายเป็นหยดนำ้ บริสุทธิ์และเติมแร่ธาตุต่าง ๆ ตรวจสอบและปิดบรรจุฝาขวด และฉลากวันผลิต บริการสู่ 445 ห้องพักของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง คือ โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท
ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (จำนวน 265 ห้อง) โรงแรมเรเนอซองค์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (จำนวน 180ห้อง) รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาและการจัดเลี้ยง และแมนดารา สปา โดยในแต่ละวันเครื่องขนาดใหญ่สามารถผลิตน้ำได้ประมาณ 20 ลิตรขึ้นไป หรือ บรรจุลงขวดแก้วขนาด 500 ลิตรได้สูงถึง 4,000 ขวดต่อวัน คำนวณเป็นการลดการใช้ขวดพลาสติกได้สูงถึง 35 ตัน โดยโครงการได้เริ่มผลิตน้ำจากการกลั่นความชื้นในอากาศดังกล่าวให้บริการแขกผู้เข้าพักภายในโรงแรมตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีผลเป็นที่น่าพอใจ โครงการดังกล่าวได้ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกได้กว่า 100,000 ขวด ในระยะเวลาเพียง 5 เดือนที่เริ่มต้นดำเนินงานกับทางโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออทในเขตพื้นที่ไม้ขาว โดยองค์กรได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก 2 ล้านขวดภายในปี พ.ศ. 2562

.
สำหรับของโครงการดังกล่าวยังขยายความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างแมริออท อินเตอร์เนชั่น แนล ตั้งเป้าลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก 4 ล้านขวดทั่วพื้นที่โรงแรมและรีสอร์ทในเขตภาคใต้ของโรงแรมแมริออทในเครือฯ โดยองค์กรยังจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตน้ำดื่มกลั่นจากอากาศ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของโครงการให้กับพนักงานทั้ง 900 คน ของโรงแรมเจ ดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา อีกทั้งยังบรรจุไว้ในแผนฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดการตระหนักรู้และใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับพนักงาน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงแขกผู้เข้าพักภายในโรงแรมด้วยเช่นกัน “การหันมาดูแลใส่ใจและรักษ์โลก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีถือเป็นความรับผิดชอบของเราทุก ๆ คน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดวิกฤติปัญหาขยะพลาสติกและยังเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก องค์กรของเราซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญาในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมมือกับองค์กรชั้นนำที่มีเป้าหมายเดียวกัน คิดค้น สร้างสรรค์ และนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาปรับใช้ในองค์กร เพื่อต่อยอดแนวทางความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างชัดเจน และเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป ส่งต่อถึงรุ่นลูกและรุ่นหลานของเรา” กล่าวโดย

.
นาย แมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู่จัดการทั่วไปของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา “ช่วงเวลาของการโต้อภิปรายในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ผ่านมาและผ่านไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงกำลังย่างกลายเข้ามาสู่โลกไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องตัดสินใจลงมือทำเพื่อเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทางที่ดีร่วมกัน แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ถือเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจและโลกของเรา” กล่าวโดย นายไรอัน โคเร่อร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์บริษัทเจนเนอเรชั่น วอเทอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2014 องค์กรชั้นนำระดับโลก ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำบริสุทธิ์กลั่นจากความชื้นในอากาศบรรจุขวดแก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อทดแทนการใช้ขวดน้ำพลาสติก โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  #Savewater #Drinkair #serve360 #marriottinternational #jwmarriottphuket #sustainableresponsibleoperations

JW Marriott Phuket Resort & Spa in collaboration with Generation Water on the environmental initiative: Save Water. Drink Air.

Phuket, Thailand –24 January 2018: According to the 2025 Sustainability & Social Impact Goals, the Marriott International “Serve 360: Doing Good in Every Direction” goal seeks to build upon the company’s decades-long history of support for its communities and the environment.

.

To support the local community and reduce their environmental impact, JW Marriott Phuket Resort & Spa have partnered with Generation Water to eradicate plastic water bottles in the resort, by producing and bottling alkaline water made 100% from the air.

.
The innovative solution is the first of its kind and produces more than 4,000 litres (1,000 gallons) of mineralised drinking water, made from the air, every day. The water is extracted from the virtually unlimited source of humidity in the air; filtered, essential minerals are added and then bottled into re-useable glass bottles. The solution is operated on-site by Generation Water at the JW Marriott Phuket Resort & Spa.

.

The glass bottles of mineralised water are currently distributed to 445 guestrooms among JW Marriott Phuket Resort & Spa (265 rooms) and Renaissance Phuket Resort & Spa (180 rooms), as well as corporate meetings, events, and the Mandara Spa daily.

.

The water produced by Generation Water’s solution is rigorously monitored for quality and has been audited and approved by the Thailand Ministry of Public Health’s Food and Drug Administration (FDA). Since the production officially kicked off almost five months ago, we have already prevented more than 100,000 plastic bottles from entering our landfills or oceans.

.
In 2019, this solution will eradicate more than 2 million plastic bottles. Generation Water in partnership with Marriott International are in the process of increasing the scale to provide more than 4 million glass bottles across all the Marriott resorts in southern Thailand. This aims to further reduce plastic waste, reduce the carbon footprint and decrease our reliance on the traditional water sources.

.
We recently had 900 Marriott Associates attending onsite training to expand the awareness by educating the community and guests about reducing single use plastic. #Savewater #Drinkair #serve360 #marriottinternational #jwmarriottphuket #sustainableresponsibleoperations

.

“The wellbeing of this planet is in our hands indeed. To help solve the global plastic pollution crisis, innovation has to be the way of life for all of us. Our company is strongly committed in taking great care of the environment and community globally. Therefore, it is our responsibility and we strive to invent, innovate and implement the best solutions in order to preserve the
natural resources and pass it on to the next generation” said Mr. Matthias Y. Sutter, General Manager

.
“The time for debate has come and gone. Change is coming whether we like it or not. It’s up to us now to determine whether it will be positive or negative moving forward. The planet needs visionary partners like Marriott International to support innovation and effect positive outcomes.” – Ryan Kohler – Co-founder and CEO of Generation Water