กะตะ โอเชียน วิว คอนโดมิเนียม

16/4-5  ถนน ปฏัก  กะรน เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

.

076 330 641

.

www.oceanic-global.com