ร้านอาหารพื้นเมือง มะลิ

91/ 6 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย

.
Facebook : maliphuket324

.
Tel : +66 903 246 351 , +66 99 324 66 15