ไม่พลิกโผ “ทารีน่า โบเทส” สาวลูกครึ่งไทย-เซาท์แอฟริกา คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ภูเก็ต 2019

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 27 เมษายน 2562 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการ “ประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต 2019” รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา โดยมี ส่วนราชการ, ภาครัฐ ,เอกชน, สื่อมวลชน เข้าร่วมชมการประกวด

ซึ่งมีสาวงามผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 หมายเลข เพื่อประชันความงาม แสดงความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ ชิงมงกุฎประดับไข่มุกแท้ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เงินสด 300,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์

เวทีการประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อเฟ้นหาสาวงามเพื่อเป็นตัวแทนชาวภูเก็ตไปประกวดระดับประเทศ โดยสำหรับกองประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ตในปีนี้ มีรูปแบบการคัดเลือกสาวงามใหม่ New Competition  มีรูปแบบการคัดเลือกสาวงามที่แตกต่างไปจากทุกปี โดยจะแบ่งผู้เข้าประกวดเป็น 3 ทีม ได้แก่ Team Moss ,Team Looknat ,Team Amanda เมนเทอร์ 3 มิสแกรนด์ภูเก็ต ปี 2016-2018

รอบคัดเลือก Top 18-21 โดยแต่ละทีมจะคัดเลือกผู้เข้าประกวดเพื่อเข้าร่วมทีม ทีมละ 6-7 คน รอบ Top 10 เมนเทอร์ของแต่ละทีมจะเลือกผู้เข้าประกวดในทีม 3 คนเพื่อผ่านเข้ารอบ โดยตัดสินจากหน้างานและสิทธิ์ขาดเป็นของเมนเทอร์เท่านั้น บวกรางวัลพิเศษ เพื่อเข้ารอบอีก 1 ตำแหน่ง รอบ Top 5 คะแนนมาจากคณะกรรมการและเมนเทอร์ทั้ง 3 คน และรอบ Final ตัดสินผู้ชนะจากการ Stage Interview

สำหรับผลการตัดสินรอบ 5 คนสุดท้าย ปรากฏว่า เป็นไปตามโผ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13 ทารีน่า โบเทส สาวลูกครึ่งไทย – เซาท์แอฟริกา อายุ 22 ปี คว้ามงกุฎฟินิกซ์ออฟอันดามัน และคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ภูเก็ต 2019

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 น.ส.จุฑามาศ เมฆเสรี อายุ 24 ปี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 10 น.ส.ณัฐธิดา พึ่งนุ่ม อายุ 23 ปี

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 19 น.ส.สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม อายุ 20 ปี

รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 12 น.ส.ณัฎฐ์พิชา พิศาลพงศ์ชนะ อายุ 25 ปี