NB care ภายใต้เนเจอร์ไบโอเทค จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร เพื่อเสริมสร้างพลังกายและพลังสมองให้กับ บจ.จราจรกลาง

NB carecenter ภายใต้ บริษัทเนเจอร์ไบโอเทค จำกัด  จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรโดยการบรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์ของโสมและเห็ดหลินจือสกัดจากทีมแพทย์แผนตะวันออกและแนะนำวิธีการป้องกันมลพิษจากควันไอเสียรถยนต์บนท้องถนน เพื่อเตรียมความพร้อมและสุขภาพที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และได้มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจีทูเอ็กซ์ โสมและเห็ดหลินจือสกัดให้ บจ.จราจรกลางได้นำไปดูแลสุขภาพณ กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้