P-REA Dinner Talk“ภูเก็ตเมืองนี้ที่ฉันรัก”

P-REA Dinner Talk
.

.

13 พฤศจิกายน 2561 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต จัด P-REA Dinner Talk โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปาถกฐาในหัวข้อ “วิสัยทัศน์พ่อเมืองภูเก็ต” นำเสนอแนวคิด “ภูเก็ตเมืองนี้ที่ฉันรัก” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ได้อัพเดดข้อมูลการลงทุนทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ความคืบหน้าผังเมืองภูเก็ต โดยมีสมาชิกสมาคมอสังหาฯเข้าร่วม ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.