ภูเก็ต เดสติเนชั่น

43/40  หมู่ 6  ถนนพระภูเก็ตแก้ว  ตำบลกะทู้  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83120 ประเทศไทย

.

Tel : +66 76 319 748

.

Fax : +66 76 319 747

.

www.phuketdestinations.com