PHUKET  HEALTH SERIES RUN หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล

“หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล การเอาชนะที่ยากที่สุด คือ การเอาชนะใจตัวเอง เอาชนะในการฝึกซ้อมร่างกายให้พร้อมการแข่งขัน 4 แมตซ์ที่เพิ่มระยะทาง อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน  ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและมีวินัยต่อตัวเองอย่างสูง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เราเชื่อว่าคุณทำได้ มาวัดใจกันเลยกับ  PHUKET  HEALTH SERIES RUN”

.

“โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง” เป็นโครงการต่อยอด จากโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ที่หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเป็นผู้นำในการรวมตัวของความร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน งานวิ่งที่หมอและประชาชนก้าวไปด้วยกัน (No one left behind)  เพื่อจุดประกายให้ทุกคนหันมาออกกำลังและใส่ใจในสุขภาพ

.

โครงการหมอชวนวิ่ง ได้ถูกจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของแพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ซึ่งโครงการดี ๆ แบบนี้ จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้น นำด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้คำปรึกษาและชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ก้าวออกมาวิ่งไปพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย ทั่วประเทศ ส่งต่อเป็นเส้นทางและไปบรรจบกันที่จังหวัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจังหวัดภูเก็ตเอง เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นทาง สายที่ 15 ที่จะส่งต่อไปจังหวัดพังงา เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์กลางต่อไป

.

เหตุนี้เอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็น ภูเก็ตเมืองออกกำลังกายและเล่นกีฬา และภาคีสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต จึงเล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะใช้โอกาสในการจัดงานโครงการหมอชวนวิ่งนี้  เป็นจุดเริ่มต้น ในการที่จะส่งเสริมให้ชาวภูเก็ตได้หันมาออกกำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดโครงการ “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง” หรือ “Phuket Health Series Run” ขึ้นมา โดยเป็นการจัดงานวิ่งต่อเนื่อง 9 เดือน 9 กิโล กำหนดเป็นการวิ่งทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

 

วิ่งวัด BMI (Body Mass Index) ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอม ในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไปทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ถ้าคุณมีค่า BMI มากกว่า 23 จะมีความเสี่ยงต่อโรค   จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าการเดินวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 9 เดือนจะช่วยให้คุณ มีดัชนีมวลกายที่ปกติได้

โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET  HEALTH SERIES RUN เป็นโครงการแรก ที่นำระบบเก็บค่าสุขภาพรายบุคคลเพื่อนำมาเปรียบเทียบการพัฒนาทางสุขภาพ โดยวัดผลสัมฤทธิจากการลดค่า BMI ในแต่ละบุคคลให้อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน โครงการได้สร้างระบบการสมัครผ่านทางเวปไซต์  www.phukethealthseriesrun.com  และกำหนดให้กรอกข้อมูลสุขภาพรายบุคคลเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประมวลผลเปรียบเทียบกับการวิ่งในแต่ละซีรีส์

 

“มาวิ่งลดค่า BMI กันเลยกับ PHUKET  HEALTH SERIES RUN”