Phuket Wake Park เล่นเวคบอร์ด ทั้งวัน 220 บาท จากราคาปกติ 550 บาท !!

Phuket Wake Park มีข้อเสนอพิเศษสำหรับกิจกรรมเวคบอร์ด

เล่นเวคบอร์ด ทั้งวัน 220 บาท จากราคาปกติ 550 บาท
รวมอุปกรณ์ เวคบอร์ด หมวก ชูชีพ

Phuket Wake Park 60% OFF for Wakeboarding

– Package ครั้งแรก 500 บาท จากราคาปกติ 1,500 บาท โดย 30 นาทีแรก สอนโดย Coach ที่บ่อฝึกหัดซึ่งมีความเร็วช้ากว่าบ่อปกติ เพื่อฝึกการทรงตัว
และสามารถเล่นในบ่อหลักได้ตลอดทั้งวัน หลังจากการฝึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ +66 99 141 6535 คุณดาว