Phuket Wellness Connection 2019

Phuket Wellness Connection 2019 งานสำหรับคนรักสุขภาพ

งาน Phuket wellness connection จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จัดโดย H.E.A.T Anti-aging ซึ่งภายในงานจะมีคุณหมอจากทั่วโลกมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพและอัพเดท Trend สุขภาพตอนนี้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าฟังในงาน

.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อร่วม workshop ที่จัดในงานนี้ได้ ซึ่งงานนี้จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะศาสตร์แห่งการชลอวัย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ

คุณหมอชูเกียรติ แห่ง AURA Mediplex เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน