โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองขอเชิญรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ

#ขอเชิญรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ

.

.

เนื่องด้วยโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมกับ งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, บริษัท อันดา โฟกัส จำกัด , บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด , ภาคสื่อมวลชนได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต และอวัยวะจากประชาชนทั่วไป เพื่อจัดหาโลหิตไว้ให้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ และทันท่วงที เพื่อรองรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรวมถึงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งในแต่ละปีมียอดผู้ป่วยและประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

.

กิจกรรมบริจาคโลหิต และอวัยวะจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

.

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งในการจัดแต่ละครั้ง ได้รับผลการตอบรับจากประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั้งในบริเวณพื้นที่เขตป่าตองและโดยรอบของจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นทุกปี ซึ่งสามารถวัดผลได้จากยอดการรับบริจาค ดังต่อไปนี้

.

ครั้งที่ 1 วันที่ 07 พฤษภาคม 2557 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 11,600 CC หรือทั้งหมด 26 ถุง

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 22,500 CC หรือทั้งหมด 50 ถุง

ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2558 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 31,050 CC หรือทั้งหมด 69 ถุง

ครั้งที่ 4 วันที่ 08 ตุลาคม 2558 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 31,500 CC หรือทั้งหมด 70 ถุง

ครั้งที่ 5 วันที่ 05 เมษายน 2559 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 42,750 CC หรือทั้งหมด 95 ถุง

ครั้งที่ 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 67,500 CC หรือทั้งหมด 150 ถุง

ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มีนาคม 2560 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 36,600 CC หรือทั้งหมด 80 ถุง

ครั้งที่ 8 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 47,250 CC หรือทั้งหมด 105 ถุง

ครั้งที่ 9 วันที่ 26 มีนาคม 2561 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 44,550 CC หรือทั้งหมด 99 ถุง

ครั้งที่ 10 วันที่ 20 พฤสจิกายน 2561 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 43,200 CC หรือทั้งหมด 96 ถุง

.

และได้มี ผู้เข้าร่วมบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ท่าน

ผู้เข้าร่วมบริจาคดวงตา จำนวน 6 ท่าน

.

รวมทั้งสิ้น 346,400 CC / 840 ถุง

.

.

.

.