โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10

โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง และมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกันมาอย่างดี อาทิ เช่น, บริษัท อันดา โฟกัส จำกัด , บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด , ภาคสื่อมวลชนได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และพี่น้องสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตและอวัยวะจากประชาชนทั่วไป

.

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ หน่วยงานภาคเอกชนบริษัท อันดา โฟกัส จำกัด , บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ครั้งที่ 10  เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที เพื่อรองรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งในแต่ละปีจะมียอดผู้ป่วยและประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นจำนวนมากในครั้งนี้  ได้มีผู้ให้ความสนใจทั้งในบริเวณใกล้เคียงและทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ เข้ารว่ม ืืมทั้งหมด 123 ท่าน

.

บริจาคได้ 96 ท่านเป็นจำนวน  43,200 ซีซี และ บริจาคไม่ได้อีก  27 ท่าน

.

บริจาคอวัยวะ 6 ท่าน และบริจาคดวงตา  6 ท่าน

.

โดยที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 -2561  ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น  346,400 CC  / 840 ถุง และยอดรวมผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งหมด 18 ท่าน  , บริจาคดวงตา จำนวน  19 ท่าน  ซึ่งการจัดรับบริจาคโลหิตและอวัยวะในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งทำให้คนรู้จักเยอะขึ้นและให้ความสนใจมากขึ้น รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอีกหลายองค์กรที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้ขึ้นมา ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม  ปี 2562