TCEB สำนักภาคใต้ เปิดตัวโครงการ ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_color=”orange” icon_fontawesome=”far fa-hand-point-right”]

TCEB สำนักภาคใต้ เปิดตัวโครงการ ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า

[/vc_message][vc_single_image image=”46860″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”46852″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”46854″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]ทีเส็บ สำนักภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” อัดงบประมาณเดินหน้าให้ประชุมภายในประเทศ และเร่งรณรงค์องค์กรเอกชน จัดประชุมสัมมนาและให้รางวัลพนักงานเดินทางในประเทศ หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ตลาดไมซ์จากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางได้

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังคงรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักธุรกิจไมซ์ โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนาจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยได้

อีกทั้งจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดประชุม อบรมสัมมนา และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมในประเทศ ทีเส็บจึงเร่งจัดทำโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” เพื่อส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานแก่องค์กร บริษัท และผู้ประกอบการไมซ์ที่มีแผนจะจัดประชุม

(Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) งานสัมมนา (Seminars)

การอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

(Outing) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้สถานที่ในประเทศ

ตั้งเป้ามีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 534 กลุ่ม สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 235 ล้านบาท”

สำหรับคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน คือ องค์กรเอกชน

หรือบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ (Destination Management Company – DMC)

บริษัทรับจัดประชุม บริษัทนำเที่ยว โรงแรมหรือสถานที่จัดงาน

ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งโรงแรมหรือสถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) หรือ ASEAN MICE Venue Standard

(AMVS) หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย เช่น องค์กรและสมาคมที่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และมหาวิทยาลัยเอกชน

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสนับสนุนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล

(Voucher) ไม่เกิน 15,000 บาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน

(ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) และ 2. สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) ไม่เกิน 30,000 บาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ทั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตั้งขององค์กรภายในจังหวัดหรือข้ามจังหวัด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 คนต่อกลุ่ม โดยขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และจะต้องยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 10 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ผู้แทนภาคใต้ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ 089-474-5253 หรือ Call Center 02-021-5515 หรือ www.thaimiceconnect.com[/vc_column_text][vc_single_image image=”46856″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”46848″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”46858″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”46850″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]