มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เตรียมจัดงานการกุศลระดมทุนเพื่อหารายได้ ประจําปี “วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14” ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ประตูเมือง จังหวัดภูเก็ต

2 สิงหาคม 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมมือกับทางโรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา และพันธมิตรของทางมูลนิธิฯ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมงานการกุศลระดมทุนเพื่อหารายได้งานยิ่งใหญ่ประจําปี ในงาน “ วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14” ณ ประตูเมืองภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ระหวางเวลา 05.30 ่ – 08.30 น.

.
จากความสําเร็จและการตอบรับอันดีจากนักวิ่งในปี ที่ผานมา ทางมูลนิธิฯ ตั้งเป้าว่าจะมีนักวิ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจํานวนถึง 4,500 คนสําหรับในปีนี้ กิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศลถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยและถือเป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวคู่รัก นักกีฬา และผู้มีใจรักการออกกำลังกายทุกท่าน โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแข่งขันในปี พ.ศ. 2561ได้แบ่งระยะวิ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้คือ มินิมาราธอน 10 กม. วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5กม. วิ่งสนุกแบบครอบครัวระยะทาง 3กม. โดยในปีนี้ ได้จัดให้มีการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 กม. ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้นักวิ่งยังสามารถเลือกการวิ่งแบบประเภทวีไอพีในทุกระยะการวิ่ง (รับประกันถ้วยรางวัล)

.

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และความสวยงามทางธรรมชาตินักวิ่งและผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้วิ่งชมทัศนียภาพอันงดงามของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา สะพานสารสิน – สะพานท้าวเทพกระษัตรี เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงา สําหรับการวิ่
งฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 กม. จุดปล่อยตัวและเส้นชัยในปีนี้ จะมีการจัดขึ้นอีกครั้ง ณ ประตูเมืองภูเก็ต เริ่มตั้งแต่เวลา 5.30 น.โดยเส้นทางการวิ่ง ชมทัศนียภาพอันสวยงามของหาดทรายแก้ว  วิ่งข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี เข้าสู่ถนนชนบท หมายเลขที่ 3006 ผ่านเส้นทาง  บ้านเขาปิหลายจุดกลับตัวในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและวิ่งวนกลับผ่านทางชุมชนบ้านต้นแซะ บ้านท่านุ่น บ้านท่าฉัตรชัย และวิ่งข้ามสะพานสารสิน และกลับสู่เส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว

.
ค่าธรรมเนียมการสมัครสําหรับ การวิ่งระยะ 5กม.แบบปกติราคา 400 บาทต่อท่าน และวิ่งมินิมาราธอน 10กม. ราคา 500 บาท ต่อท่าน วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ราคา 650 บาทต่อท่าน และวิ่งแบบครอบครัวระยะทาง 3 กม. รวมผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 2 ท่าน อายุเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคา 1500 บาทต่อครอบครัว หรือเลือกวิ่งแบบวีไอพีสําหรับทุกระยะการวิ่ง (การันตีเหรียญและถ้วยรางวัล) ราคา 1500 บาท ต่อท่าน

.
สําหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ่ ที่ https://www.phuketsoftevents.com/?page=turtleFunRun14
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน.  โดยระบบจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจํานวน 4,500 ท่านหรือ เดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมเจดับเบิ้
ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทและสปา ระหวางวันที่ ่ 1 – 10 ตุลาคม เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้

.
นักวิ่งสามารถรับ bib และเสื้อนักวิ่ง ระหว่าง วันที่ 11 – 12 ตุลาคม และ 15 –20 ตุลาคม ณ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว หรือ
สะดวกรับได้ที่ ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต ระหวางวันที่ 13  – 14 ตุลาคม ช่วงเวลา 10.00 – 20.00 น.

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว โทรศัพท์ 076 338 000 ต่อ 3309
อีเมล์ maikhaoturtlefoundation@gmail.com / info@maikhaomarineturtlefoundation.org
เว็บไซต์ www.maikhaomarineturtlefoundation.org หรือ facebook @ Mai Khao Marine Turtle Foundation

.
ผู้ลงทะเบียน 4,500 ท่าน จะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และเหรียญรางวัลสําหรับนักวิ่ง ทุกท่านที่เข้าเส้นชัยเท่านั้นสําหรับประเภทการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. การวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. และวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. ชายและหญิง ทุกรุ่นอายุ ผู้เข้าเส้นชัยลําดับที่ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญรางวัล และสําหรับประเภท Overall ของทุกระยะการวิ่ง 21 กม. 10 กม. และ 5 กม. ผู้เข้าเส้นชัยลําดับที่ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวัลและบัตรกานัล   gift voucher  ภายในงานยังมีการมอบถ้วยรางวัลสําหรับโรงแรมและชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด นักวิ่งที่นํ้าหนักตัวมากที่สุด และนักวิ่งแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม และพร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน

.
รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น มอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวเพื่อสนับสนุน “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสําหรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไปและเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ทะเล อาทิ เต่า ปลาโลมา ปลาวาฬ และพะยูนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่ท้องทะเล รวมถึงจะจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ๆ

The 14th Mai Khao Marine Turtle Fun Run and Half Marathon 2018 Will Be Bigger and Better Than Ever

Phuket, Thailand – 2 August, 2018: The Mai Khao Marine Turtle Foundation in collaboration with JW Marriott Phuket Resort & Spa and its foundation partners will host its annual fundraising sports event, the 14th Mai Khao Turtle Fun Run and Half Marathon 2018, which will be taking place on Sunday October 21st, from 5.30 am – 8.30 am, at the Phuket Gateway.

.
The event is set to be even bigger and better than ever; fun fitness and family oriented affair with open for all ages and public. Following the huge success of 2017, the event is hoping to attract more than 4,500 runners.

.
There are 3km family run, 5km fun run, 10km mini marathon, new distance 21km half marathon; and VIP run for all distance.

.
New this year is The 21km Half Marathon, The race starts at 5.30 am at Phuket Gateway and goes northwest along the Haad Sai Kaew beach towards Thao Thep Krasatti bridge, pass the rural road No. 3006, run along the road – Pi Lai viewpoint area before looping back in front of beach club and returning along the T. Baan Tha Nun to the iconic Sarasin bridge before finishing where it started.

.
The entry fee is 400 Baht per person for normal 5km ; 500 Baht per person for mini marathon 10km; 650 Baht per person for 21km half marathon; 1500 Baht per person for VIP run for all distance (guaranteed trophy) and 1,500 Baht per family (2 adults and maximum 2 children aged under 12 years old) for 3km family run category.

.

The money raised will go towards to The Mai Khao Marine Turtle Foundation, which is committed to protecting the marine and coastal environment and ecosystems for the wellbeing of the sea turtles that nest in the Mai Khao beach and the surrounding areas.

.
For online registration is available from now until September 30, logon to https://www.phuketsoftevents.com/?page=turtleFunRun14 (Closure of Registration when hit 4,500 entrants) Or Walk-in registration at The Mai Khao Marine Turtle Foundation, JW Marriott Phuket Resort & Spa, October 1 – 10, from 10.00 am to 5.00 pm.

.
For receiving the running shirt and bib will be on October 11 – 12 and October 15 – 20, from 10.00 am to 5.00 pm at Mai Khao Marine Turtle Foundation and October 13 – 14 from 10.00 am – 8:00 pm, at Limelight Avenue, Phuket Town.

.
All registered runners will also receive a running shirt and medal, and there will be numerous trophies for the hotel and running club with the most participants, the heaviest and the best fancy outfit.

.
Award trophies will be given based on chip time for each age group category, for the top five finishers for males and females in each of the three races (5K, 10K mini marathon and 21K half marathon). The 1st – 5th finishers, overall category of 5k, 10k and 21k will also receive the trophies and gift vouchers.

.
Thank you to all of the generous sponsors, associates, volunteers and participants. For more information about the Mai Khao Marine Turtle Foundation or be part of this event sponsorship, email info@maikhaomarineturtlefoundation.org or maikhaoturtlefoundation@gmail.com call +66 076 338 000 ext. 3309. Follow us on social media channel
https://www.facebook.com/maikhaomarineturtlefoundation