เด็กและผู้ปกครองนับพันร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลากูน่าภูเก็ต

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่มรีสอร์ทครบวงจรลากูน่าภูเก็ตได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมริมน้ำลากูน่าโกรฟ

.

งานในปีนี้ได้ต้อนรับเด็กๆและผู้ปกครองกว่า 3 พันคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยลากูน่าภูเก็ตได้สร้างสรรค์รูปแบบของงาน รวมทั้งซุ้มเกมส์แสนสนุก ม้าหมุน กิจกรรมล่องเรือทัวร์สัมผัสบรรยากาศรอบลากูน่าภูเก็ต ลูกโป่งและของที่ระลึกแก่เด็กๆ รวมทั้งกิจกรรมสาระบันเทิงอีกนานาชนิด ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่มีความกล้าแสดงออก ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไป นอกจากนี้ เด็กๆและผู้ปกครองยังได้ร่วมสนุกหน้าเวทีการแสดงเพลงฉ่อย 3 น้า (น้าโย่ง – น้าพวง – น้านง) การแสดงดนตรีและความสามารถพิเศษบนเวทีโดยเด็กๆในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไฮไลท์พิเศษของงาน

.

วันเด็กแห่งชาติของไทย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในทุกๆปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฉลองความสนุกและใช้เวลากับครอบครัวอย่างคุ้มค่า

Thousands Joined 2019 Children’s Day Celebration at Laguna Phuket

On Saturday, 12 January 2019 from 8am to 12pm, Asia’s premier destination resort Laguna Phuket hosted its
annual National Children’s Day Celebration at the resort’s outdoor event venue “Laguna Grove” by the lagoon.

.
Aiming at encouraging and inspiring children to become active, informed and concerned citizens via fun,
age-appropriate edutainment, the free-entry event welcomed more than 3,000 children and parents to a series
of family-friendly activities, fun game booths, merry-go-round, stage performances, lagoon tour and lots of
balloons and goodies for kids. The event concluded on a high note with main stage entertainment featuring
Jam-urd Na Jor, a very famous group of Thai Comedy Theatre Show from Thai TV Channel 23 (Workpoint)
and kids’ performances from local schools and music school in Phuket.
.

https://www.facebook.com/lifestyleth/videos/371729826716753/?__xts__%5B0%5D=68.ARB2gqBuOtacq4DQv9wHfa6XLrhVKRqI0vqI6Rzl9xcF4KGvqP_Es4tHXuE9XmAb5Rdjt_it0zYAiGn0dPjyopu-etdIWmOFWW06pSn2j-iwyqIwkcbiCRoszOl_yM996mWcDvNq6Z-HDHFoTrPn5MNB9kKty1lqfz3Zw-eTb6VCIzP_sgC8GA7XmqNOS3Savj6j8Yn4ikyZEsPTuticCpPo4gV8PtzofblXFm-4Yd-9jWBz6oDVz7etgVudT2QKwmsCOnQR3ExNDXjhSak2jKgPJQZwsppa-3TSpYt9sTUkgaqpDWfNfFP1s4yU1E_6clAFpQITgkZxtFA4MRrYFFYaSXwrL4GyY-Klypop9hbf2gQO4C28-RHQpMuTpASQkR_WFUxoEqgVzLPx5zZxHZMH_BZMDtepG3DcyAuCsRm0qqIQvfir7WyJ4UQmyziNqaoIbOdixUT1AEhOoiZ7gEuIyw

.

Thailand National Children’s Day takes place every year on the second Saturday of January. It is the day dedicated for children to have fun and spend some quality time with their families.