มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาดไม้ขาว ได้ขยะเกือบ 2 ตัน

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ หาดไม้ขาว ซึ่งสามารถเก็บขยะได้เกือบ 2,000 กิโลกรัม โดยทั้งหมดเป็นขยะจากบริเวณชายหาดและบริเวณมูลนิธิฯ รวมกัน

 

กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เข้าร่วมแล้ว ยังมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอีกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ตัวแทนจากโรงแรมในพื้นที่ไม้ขาวประมาณ 30 คน กลุ่มไตรไซเคิลประมาณ 8-9 คน และชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งหมดประมาณ 70 คน กิจกรรมจัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ประมาณ 14.00 น. – 16.00 น. โดยขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นขยะที่พบบ่อยตามชายหาด อาทิ ก้นบุหรี่ เศษพลาสติก ถุงพลาสติก เศษโฟม ขวดแก้ว และอื่นๆ

 

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซอยด๊อกรักษ์โลก (Soi Dog Goes Green) ซึ่งมีเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านทางกิจวัตรประจำวันที่มูลนิธิฯ โดยขณะนี้มูลนิธิฯ ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการรักษ์โลกไปแล้วบางส่วน เช่น หยุดใช้ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียว ลดการบริโภคอาหารที่บรรจุในกล่องโฟม ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายง่ายในการเก็บอุจจาระสุนัข ใช้กระดาษทั้งสองหน้าในการพิมพ์ และเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น

 

“เราเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เราเป็นองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่แสวงหากำไร และเราตระหนักดีว่าทั้งคนและสัตว์จะไม่มีทางใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้หากไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี โครงการรักษ์โลกของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นโครงการระยะยาวที่จะทำให้มูลนิธิฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์โลกเช่นกัน”  นายจอห์น ดัลลีย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยกล่าว

 

“เราไม่ได้เพียงแต่เก็บขยะเท่านั้น แต่เรายังจัดการแยกขยะทั้งหมด เพื่อส่งไปกำจัดตามประเภทที่ถูกต้องอีกด้วย”

 

ขยะทั้งหมดถูกจัดเก็บไปโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เพื่อนำส่งไปกำจัดที่โรงเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตในวันเดียวกัน

Close to 2 tons of trash collected during Soi Dog 2nd beach cleaning

Soi Dog Foundation recently entertained its team members to a staff gathering and invited them to do a good deed by cleaning up the beautiful Mai Khao Beach and the area around the shelter on October 19. Close to 2,000 kilograms of trash were removed from the sand and jungle that surrounds the foundation.

 

The crowd of approximately 70 staff and volunteers from Soi Dog and other hotels in the area gathered at the beach at about 2 pm and went back to the shelter with several bags of common trash, such as cigarette butts, plastic bags, foam, bottles, and more. The activity is part of Soi Dog Goes Green campaign, which aims to care for the world through the daily routine at Soi Dog. Some key elements that have already been implemented include stop using single-use plastic bottle, reduce eating from foam box, using degradable plastic bags for dog feces, use two sides of paper and replace the lighting system with energy saving LEDs.

 

“We understand the importance of the environment. We are an animal welfare, non-profit organization and neither animals nor humans can live a good life without treating the environment well. Our Soi Dog Goes Green campaign is a permanent practice that will lead the Gill Dalley Sanctuary to be more environmental friendly and this beach cleaning activity is a part of it,” said John Dalley, the Co-Founder of Soi Dog Foundation.

 

“We don’t only collect trash from the beach but also separate the trash in different categories to be sent to the incinerator in great order.”

 

The trash have been collected by the Or Bor Tor and sent to the Phuket incinerator in town late afternoon of the same day.