ฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ต แอนด์ สปา

333 ถนน ปฏัก ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

.
Tel : +66 76 396433/41

.
www.phuketarcadia.hilton.com

.
facebook.com/hiltonphuket