top-adver.jpg

Joe Louis: Traditional Thai Puppet Theatre

เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรรมของไทย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมการแสดงหุ่นละครเล็ก จากนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
พลาดไม่ได้!! กับการแสดงชุดพิเศษ ในชื่อชุดการแสดง” ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดาและ หนุมานจับนางเบญกาย “

รับชมการแสดงพร้อมกัน…
วันที่ 5 มีนาคม 2566

รอบการแสดง
•รอบที่ 1 เวลา 13.30 – 14.00 น.
•รอบที่ 2 เวลา 15.30 – 16.00 น.

บริเวณหน้าจิม ทอมป์สัน ชั้น 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า