top-adver.jpg

ทัวร์ ออฟ ภูเก็ต 2023 ต้อนรับนักปั่นขาแรงจากทั่วโลก

ทัวร์ ออฟ ภูเก็ต 2023 ต้อนรับนักปั่นขาแรงจากทั่วโลก สร้างความประทับใจให้ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันตลอดระยะเวลา 3 วัน

จบไปแล้วสำหรับการแข่งขัน ทัวร์ ออฟ ภูเก็ต และถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม มี
นักปั่นจากประเทศต่างๆ มาร่วมงานกว่า 200 คน รวมทั้งทีมไทยและในภูเก็ตเอง นักปั่นทั้งทีมไทยและต่างชาติได้
มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการปั่นบนเส้นทางที่สวยงามของทั้งภูเก็ตและพังงา
การจัดการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลครั้งนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ไซโคสปอร์ต และ พาโบล ฟิตเนส บริษัทจัดการ
แข่งขันกีฬาชื่อดังของสิงคโปร์ โดยผู้จัดได้เลือกเส้นทางการแข่งขันที่สามารถนำเสนอทัศนีภาพที่สวยงามของ
เส้นทางฝั่งอันดามัน ไม่ว่าจะเป็นถนนเลียบหาด หรือเส้นทางที่เป็นหมู่บ้านเพื่อให้เป็นที่สนใจของนักปั่นนานาชาติ
ที่มาร่วมงาน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 สเตจด้วยกัน โดยในวันแรก คือ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นการแข่งขันแบบ
ทำเวลาเฉพาะบุคคล หรือ Individaul Time Trial ที่ประตูเมืองภูเก็ต โดยเริ่มต้นปล่อยตัวนักปั่นคนแรกตั้งแต่
เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ระยะทางในวันแรกคือ 4.48 กม. เส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันถึงแม้จะเป็นทางราบแต่ก็มี
เส้นทางคดเคี้ยว อากาศดีแต่มีลมปะทะเป็นระยะ สร้างความท้าทายในการทำเวลาให้กับนักปั่นแต่ละคน
ผลการแข่งขันของสเตจแรก ได้ผู้ชนะโดยแบ่งตามรุ่นที่เข้าแข่งขัน มีดังนี้

 1. Elite รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป Tegshbayar Batsaikhan, ทีมรู้ใจ ทำเวลาไป 05:32
 2. Masters รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป Matthew Brittain, ทีม Matador Racing ทำเวลาไป 05:34
 3. Supermasters รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป Markus Uprus, ทีม Greyhounds ทำเวลาไป 05:37
 4. Veterans รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป Chris Reilly, ทีม 4T2 ทำเวลาไป 05:56
 5. UltraVeterans รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป Kramer Douglass, ทีม 4T2 ทำเวลาไป 06:30
 6. Women’s Open รุ่นผู้หญิงรวม Dimity-Lee Duke ทีม Z-Coaching ทำเวลาไป 06:20

โดยรวมแล้ว ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันทัวร์ ออฟ ภูเก็ตได้เป็นอย่างดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นัก
ปั่นได้เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในวันถัดไป
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่สองของการแข่งขัน และมีการแข่งเจ้าภูเขาหรือ King of Mountain
(KOM) ด้วยในวันนี้ เริ่มต้นการแข่งค่อนข้างเช้าในวันที่สอง นักปั่นทุกคนพร้อมพุ่งไปสู่เส้นทางรวมระยะทาง
ทั้งหมด 151 กม. ที่เราเตรียมไว้ เมื่อขบวนรถคันแรกที่มี Race Director นั่งออกตัว นักปั่นรุ่น Elite อย่างทีมรู้ใจ
นำโดยโค้ชปีเตอร์ก็พร้อมเข้าชาร์จทันที ทีมรู้ใจนำมาตั้งแต่ก่อนถึงระยะเจ้าภูเขาแรก ถึงแม้ว่าทีม Matador
Racing และทีม Specialized Dynasty Mavericks จะพยายามโจมตี แต่ทีมรู้ใจก็ยังคงนำอยู่ถึง 1 นาที 30
วินาทีของขบวน ทีมรู้ใจสามารถยึดตำแหน่งผู้นำไว้ได้ ทั้งสองจุดของการแข่งเจ้าภูเขาจนกระทั่งเข้าเส้นชัย
ในวันที่สองนี้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลกันที่ เดอะเวฟ บีช บาร์ บนเหาดบางเทา เพื่อให้นักปั่นได้ชื่นชมพระอาทิตย์
ตกที่สวยงามบนชายฝั่งอันดามัน

ผลการแข่งขันของสเตจที่สอง ได้ผู้ชนะโดยแบ่งตามรุ่นที่เข้าแข่งขัน ดังนี้
Elite: รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสองวัน

 1. Arttasorn Pansaard, ทีม Roojai Online Insurance
 2. Tegshbayar Batsaikhan, ทีม Roojai Online Insurance
 3. Midey Valentin, ทีม Roojai Online Insurance
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Arttasorn Pansaard, ทีม Roojai Online Insurance
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา (KOM) เป็นของ Midey Valentin, ทีม Roojai Online Insurance
  Masters: รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสองวัน
 4. Pichet Puengrang, ทีม AminoVITAL-Summit nich
 5. Suarasuk Taweesaman, ทีม AminoVITAL-Summit nich
 6. Oliver Ford, ทีม Greyhounds
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Pichet Puengrang, ทีม AminoVITAL-Summit nich
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา (KOM) เป็นของ Suarasuk Taweesaman, ทีม AminoVITAL-Summit nich
  Supermasters: รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสองวัน
 7. Michael Naert, ทีม Matador Racing
 8. Marcus Uprus, ทีม Greyhounds
 9. Michael Whitesides, ทีม Specialized Dynasty Mavericks
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Michael Naert, ทีม Matador Racing
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา (KOM) เป็นของ Michael Naert, ทีม Matador Racing
  Veterans: รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสองวัน
 10. Chris Reilly, ทีม 4T2
 11. Xavier Lecourt, ทีม Barracudas Phuket
 12. Alan Benson, ทีม Limerick Cycling Club
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Chris Reilly, ทีม 4T2
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา (KOM) เป็นของ Xavier Lecourt, ทีม Barracudas Phuket
  UltraVeterans: รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสองวัน
 13. Kramer Douglass, ทีม 4T2
 14. Adrian Halkes, ทีม ChickenFish 852
 15. Helmrich Streitmatter, ทีม Z-Coaching
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Kramer Douglass, ทีม 4T2
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา (KOM) เป็นของ Kramer Douglass, ทีม 4T2
  Women’s Open: รุ่นผู้หญิงรวม อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสองวัน
 16. Dimity-Lee Duke, ทีม Z-Coaching2. Lucy Kristina Richardson, ทีม Z-Coaching
 17. Ponnie Ramirez, ทีม Matador Racing
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Dimity-Lee Duke, ทีม Z-Coaching
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา (KOM) เป็นของ Dimity-Lee Duke, ทีม Z-Coaching
  ในการแข่งขันครั้งนี้ ยังมีนักแข่งอีกรุ่นที่เรียกว่า Gran Fondo หรือนักปั่นที่มาร่วมปั่นแบบสบายๆ ชื่นชมวิว
  ทิวทัศน์ตามธรรมชาติ โดยไม่ได้เข้าแข่งขันเพื่อทำเวลา แต่ก็มีนักปั่นรุ่นนี้หลายคนที่สามารถปั่นจนถึงเส้นชัยใน
  ระยะทางที่ยาวที่สุดของการแข่งขันได้
  วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน จะมีการแข่งเจ้าภูเขา 1 จุด และการแข่งสปริน
  เตอร์อีก 2 จุดด้วยกัน การแข่งขันเร่ิมต้นตั้งแต่เช้าตรู่เช่นกัน หลายทีมเริ่มทำการแข่งขันโดยมีการวางแผนมา
  อย่างดี เพราะเป็นวันที่เห็นได้ชัดว่าใครคือผู้นำของแต่ละกลุ่ม ทีม Specialize Dynasty Mavericks พยายามเข้า
  ชิงตำแหน่งนำหน้าขบวน แต่ก็ถูกทีมรู้ใจสกัดไว้ได้ การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นสำหรับทีมอื่นๆ ก็เช่นกัน มีการ
  โจมตีจากทีมอื่นๆ อยู่เป็นระยะ เพื่อแย่งการเป็นผู้นำขบวนจากทีมรู้ใจ แต่ทีมรู้ใจก็มุ่งมั่นที่จะรักษาเสื้อผู้นำและ
  เจ้าภูเขาไว้อย่างเนียวแน่น ยังคงตำแหน่งผู้นำขบวนไว้ได้
  ในระหว่างการแข่งขัน มีนักปั่นจากทีมรู้ใจและทีม AmimoVITAL-Summit พุ่งตัวออกจากระยะเจ้าภูเขาเดียวใน
  เส้นทาง เพื่อแย่งตำแหน่งสปรินเตอร์ แต่นักปั่นสองคนจากทีมรู้ใจก็เร่งอัดกำลังเต็มที่ ในระยะ 3 กิโลเมตร
  สุดท้ายก่อนถึงเส้นชัย ผู้นำของทีมรู้ใจพุ่งตัวเข้าสู่เส้นชัยด้วยความรวดเร็ว พร้อมชูมือขึ้นรับชัยชนะในการแข่งขัน
  ทั้งสามสเตจของทีม
  โดยทีมที่มาร่วมแข่งในรายการ ทัวร์ ออฟ ภูเก็ต มีดังนี้ 2Y3 Racing, 4T2, Achilles and Co, Allianz World
  Quantum Racing, AminoVITAL-Summit nich, ANZA, Aquatwo Cyclomotion (Tac), Barracudas
  Phuket, Bile Labs, Born Free to Run, ChickenFish 852, Cranks, Cycle Hub, Cycling Training cc, Dark
  Art Cycling, Dr. Moto WPS Suspension, Flying Croissants, Geylang Cycling, Greyhounds,
  Integrated Riding, KGB, Limerick Cycling, Matador Racing, Roojai Online Insurance, SCF Women
  Academy, Sentosa Express, Singapore Biking Vikings, Specialized Dynasty Mavericks, Standard
  Chartered, Swiss Club Riders, และทีม Z-Coaching.
  ผลการแข่งขันของสเตจที่สอง ได้ผู้ชนะโดยแบ่งตามรุ่นที่เข้าแข่งขัน ดังนี้
  Elite: รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป
  อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสามวัน
 18. Tegshbayar Batsaikhan, ทีม Roojai Online Insurance
 19. Midey Valentin, ทีม Roojai Online Insurance
 20. Arttasorn Pansaard, ทีม Roojai Online Insurance
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Arttasorn Pansaard, ทีม Roojai Online Insurance
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา เป็นของ Midey Valentin, ทีม Roojai Online Insurance
  รางวัลสปรินเตอร์ เป็นของ Arttasorn Pansaard, ทีม Roojai Online Insurance

Masters: รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสามวัน

 1. Thomas Amblard, ทีม Matador Racing
 2. Pichet Puengrang, ทีม AminoVITAL-Summit nich
 3. Oliver Ford, ทีม Greyhounds
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Pichet Puengrang, ทีม AminoVITAL-Summit nich
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา เป็นของ Suarasuk Taweesaman, ทีม AminoVITAL-Summit nich
  รางวัลสปรินเตอร์ เป็นของ Matthieu Bedard, ทีม Allied World Quantum Racing
  Supermasters: รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
  อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสามวัน
 4. Michael Naert, ทีม Matador Racing
 5. Marcus Uprus, ทีม Greyhounds
 6. Michael Whitesides, ทีม Specialized Dynasty Mavericks
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Michael Naert, ทีม Matador Racing
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา เป็นของ Michael Naert, ทีม Matador Racing
  รางวัลสปรินเตอร์ เป็นของ Keiichi Hayashi, ทีม Allied World Quantum Racing
  Veterans: รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป
  อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสามวัน
 7. Chris Reilly, ทีม 4T2
 8. Xavier Lecourt, ทีม Barracudas Phuket
 9. John Hughson, ทีม ANZA
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Chris Reilly, ทีม 4T2
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา เป็นของ Chris Reilly, ทีม 4T2
  รางวัลสปรินเตอร์ เป็นของ Alan Benson, ทีม Limerick Cycling Club
  UltraVeterans: รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
  อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสามวัน
 10. Kramer Douglass, ทีม 4T2
 11. Adrian Halkes, ทีม ChickenFish 852
 12. Mike Hooper, ทีม Matador Racing
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Kramer Douglass, ทีม 4T2
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา เป็นของ Kramer Douglass, ทีม 4T2
  รางวัลสปรินเตอร์ เป็นของ Mike Hooper, ทีม Matador Racing
  Women’s Open: รุ่นผู้หญิงรวม
  อันดับเวลารวมของนักปั่นทั้งสามวัน1. Dimity-Lee Duke, ทีม Z-Coaching
 13. Lucy Kristina Richardson, ทีม Z-Coaching
 14. Ponnie Ramirez, ทีม Matador Racing
  รางวัลเสื้อผู้น เป็นของ Dimity-Lee Duke, ทีม Z-Coaching
  รางวัลเสื้อเจ้าภูเขา เป็นของ Dimity-Lee Duke, ทีม Z-Coaching
  รางวัลสปรินเตอร์ เป็นของ Dimity-Lee Duke, ทีม Z-Coaching
  โดยมีการมอบเหรียญและถ้วยรางวัลเมื่อการแข่งขันสเตจสามเสร็จสิ้นลง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณ
  อำนวย พิณสุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี, ทั้งนี้ยังมีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
  จังหวัดภูเก็ต คุณดำรง ไชยเสนา, และ เจ้าหน้าที่พละศึกษาอำเภอถลาง คุณอนุรักษ์ สิงห์สุวรรณ มาร่วมงานอีก
  ด้วย

“เรารุ้สึกตื่นเต้นกับความสำเร็จในการจัดการแข่งขัน ทัวร์ ออฟ ภูเก็ต 2023 ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก” มิสเตอร์ พา
โบล โทริวิโอ เจ้าของไซโคสปอร์ต และ พาโบลฟิตเนส ผู้จัดงานในครั้งนี้กล่าว “มันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นนักปั่น
และผู้ติดตามจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก กลับมาร่วมสนุกกับงานปั่นของเราและชื่นชมความสวยงามของภูเก็ตและ
พังงาด้วยจักรยานสองล้อ ผมรู้สึกขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับการแข่งขันในครั้งนี้ Blue
Balls, Pure Sports Nutrition, โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต, Chi Tree Health, Financial Carrot, Z-Coaching,
The Wave Beach bar, Precision Fuel & Hydration, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด, และ JJ Pro Performance
center. โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่ให้ความสนับสนุนในการจัดงานเป็นอย่างดี ตั้งแต่ สมาคมจักรยานแห่ง
ประเทศไทย, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา, การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำภูเก็ต เราเร่ิมเตรียมงานสำหรับปีหน้า
ไว้เรียบร้อยแล้ว และหวังว่าจะได้เจอนักปั่นเพิ่มมากขึ้นกว่าปีนี้อีกด้วย” มิสเตอร์ พาโบลกล่าว
ถือว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ของงานปั่นจักรยานทางไกล ทัวร์ ออฟ ภูเก็ต นี่คือหนึ่งในแผนการโปรโมท
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อดึงดูดนักปั่นให้มาเที่ยวประเทศไทย รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะกระตุ้นให้ทั้งนักท่อง
เที่ยวและคนพื้นที่หันมาสนใจสุขภาพและชื่นชมความงามของเมืองไทยไปพร้อมกัน ทัวร์ ออฟ ภูเก็ต จะจัดขึ้นอีกต
รั้งในวันที่ 8, 9, และ 10 มีนาคม 2567 ทางผู้จัดจะเปิดให้ลงทะเบียนกันเร็วๆ นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริษัท ไซโคสปอร์ต และการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ที่
cycosports.com