ชวนลุ้นงานประกาศรางวัลMuseum Thailand Awards 2021

มิวเซียมสยาม ชวนคนไทยร่วมลุ้นงานประกาศรางวัล

Museum Thailand Awards 2021 ในรูปไลฟ์สดผ่านเพจ Museum Thailand

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยามชวนคนไทยร่วมลุ้นงานประกาศผลรางวัลยิ่งใหญ่แห่งปี Museum Thailand Awards 2021 ภายใต้ แนวคิด Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมเชิญชวนให้ร่วมโหวตพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบกับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2021 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ทางเว็บไซต์ www.museumthailand.com โดยการประกาศผลมอบรางวัลมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดในปีนี้จะมีความพิเศษกว่าทุกปีคือ การจัดงานในรูปแบบ Facebook (LIVE) ผ่านเพจ Museum Thailand ในวันที่ 19 กันยายนนี้ซึ่งตรงกับวันพิพิธภัณฑ์ไทยด้วย 

ทั้งนี้ งานประกาศผลรางวัล Museum Thailand Awards ปีนี้ ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้วงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพจากจุดเล็กๆ ขยายไปสู่มุมมองที่ใหญ่ขึ้น เชื่อมโยงงานพิพิธภัณฑ์ทั้งจากท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ระดับเมืองให้โดดเด่นสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการเรียนรู้และท่องเที่ยว รวมถึงรางวัลนี้เสมือนเป็นสิ่งตอบแทนให้กับพิพิธภัณฑ์ที่มีผลงานดีเยี่ยม ได้มีกำลังใจในการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สู่ระดับจังหวัด และประเทศ และที่สำคัญสำหรับปีนี้ คือ แนวทางการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังประสบภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 นี้อีกด้วย

โดยการพิจารณารางวัลฯ ในปีนี้ เน้นให้ความสำคัญ ในความดีเด่น 5 ด้าน ได้แก่  1.ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้  2.ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์  3.ด้านสัมพันธ์กับชุมชน  4.ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  5.ด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย  ซึ่งรางวัลในปีนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. รางวัล Museum Thailand Awards 2.รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2021 3. รางวัลบุคคลต้นแบบหรือรางวัล Muse Idol Awards 2021 ด้านการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนและวัฒนธรรม  และได้เพิ่มรางวัลพิเศษ ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในปีนี้ คือ รางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม หรือ The Best Museum for Community Award เพื่อมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชนและสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

ด้าน คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า ” หวังว่าการคัดเลือกและมอบรางวัล Museum Thailand Awards จะเป็น “สัญลักษณ์” และรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้พัฒนาตัวเองจนได้รับคัดเลือกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจำปี และเป็นการส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยเกิดการพัฒนาตัวเองทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการปฏิบัติงาน ส่งต่อองค์ความรู้สู่ประชาชน สังคม ต่อไปในอนาคต เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์ไทยต่อไป  ในนามของมิวเซียมสยาม ผมขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ช่วยกันเฟ้นหาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้อย่างเข้มข้น และ ขอแสดงความยินดีกับพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลครับ” คุณราเมศ กล่าว

นอกจากนี้ ในงานประกาศผลรางวัล มิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ด ครั้งนี้ ได้มีการเชิญวิทยากร ในสายงานพิพิธภัณฑ์ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ทำนายอนาคตพิพิธภัณฑ์ Predict the future of the Museum”  โดยมี คุณโตมร ศุขปรีชา , ผศ.ดร ปริยกร ปุสวิโร , คุณพัชรินทร์ กรูเนิร์ต และ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ชื่อดังอย่าง “บอล ยอด หนังพาไป” มาร่วมพูดคุยเพื่อร่วมแชร์วิสัยทัศน์ เพื่อการปรับตัว และพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยผู้ที่สนใจสามารถ ร่วมลุ้นและติดตามการประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2021 รวมถึงผลโหวต สุดยอดพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ในวันที่ 19 กันยายน 2564  (วันพิพิธภัณฑ์ไทย) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  ผ่านเพจ Facebook Live  Museum Thailand