เปิดเวที Miss Teen GOSOCIAL Queen Thailand 2021 ร่วมชิงมงกุฎของ หนุ่มสวย วัยทีน!!

เปิดเวที Miss Teen GOSOCIAL Queen Thailand 2021 ร่วมชิงมงกุฎของ หนุ่มสวย วัยทีน!!

GOSOCIAL (โกโซเชียล) เตรียมจัดงานประกวด Miss Teen GOSOCIAL Queen Thailand 2021 ที่เฟ้นหาและเปิดโอกาสให้หนุ่มสวย อายุระหว่าง 15 – 18 ปี ได้ร่วมเป็นกระบอกเสียงในเรื่องปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนได้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ นอกจากนี้ การประกวดยังส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องของศิลปะมวยไทย โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมมงกุฎเกียรติยศ และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 พฤศจิกายนนี้

นายสิทธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกโซเชียล จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนของเด็กที่เป็นสาวประเภทสองเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยที่เด็กที่เป็นสาวประเภทสองนั้นมีทั้งได้รับการยอมรับจากครอบครัว และไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว ส่งผลให้ หนุ่มสวย วัยทีน!! ขาดโอกาสและพื้นที่ในการแสดงออกอย่างถูกวิธี ซึ่งในสังคมไทยนั้นเปิดรับเด็กที่เป็นสาวประเภทสองเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือพื้นที่ในการให้น้อง ๆ กลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพ และแสดงออกถึงตัวตนอย่างถูกต้อง โดยช่วยให้น้อง ๆ เหล่านี้เกิดความภาคภูมิใจ และให้พวกเขาได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง โดยการประกวดผู้เข้าประกวด จะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะเน้นไปในทางปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ และบุคลิกภาพ รวมถึงการวางตัวในสังคมให้ถูกต้องเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติในวันข้างหน้า โครงการนี้ยังส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยใช้กีฬามวยไทยเป็นสื่อกลางและให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากล โดยประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มน้อง ๆ หนุ่มสวย วัยทีน!! ที่ยังเป็นเยาวชนได้แสดงความสามารถเพื่อชิงมงกุฎในครั้งนี้อีกด้วย”

สำหรับการจัดการประกวดในครั้งนี้ได้ นายประเสริฐ เจิมจุติธรรม หรือ หนุ่ม กูรูด้านนางงาม มาเป็นผู้อำนวยการประกวด ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การจัดงานครั้งนี้จะไม่ทำให้แฟน ๆ นางงามต้องผิดหวัง

ขอเชิญ หนุ่มสวย วัยทีน!! อายุระหว่าง 15 – 18 ปี ที่มีสัญชาติไทยและพำนักในประเทศไทย เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ กล้าแสดงออก รักในศิลปะแม่ไม้มวยไทย เข้าร่วมประกวด Miss Teen GOSOCIAL Queen Thailand 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมมงกุฎ GOSOCIAL สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 โดยจะมีกิจกรรมเก็บตัว ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 และรอบตัดสิน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Miss Teen GOSOCIAL Queen Thailand หรืออีเมล mtgqt21@gmail.com

สแกนเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่