D-Days เริ่มลงทะเบียน Test & Go  1 ก.พ. 2565

 


>> เริ่มลงทะเบียน Test & Go


1. เข้าได้ทุกประเทศ
2. ปรับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง
3. จัดระบบการตรวจสอบและกำกับการเข้าที่พัก ตรวจหาเชื้อให้ครบ 2 ครั้ง โดยรออยู่ในที่พักจนได้รับผลตรวจ
4. กำหนดระบบประกันให้ชัดเจน กรณีประกันไม่ครอบคลุม ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
5. หากมีการระบาดมากขึ้น ปรับมาใช้ระบบพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox)

>>เพิ่มจังหวัด Sandbox 3 พื้นที่
1. จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่)
2. จ.ตราด (เกาะช้าง)
3. พื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่ จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)