top-adver.jpg

สักการะพระพิฆเนศ รูปปูนปั้นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก

อุทยานพระพิฆเนศ ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นที่ประดิษฐานเทวรูป พระพิฆเณศวรขนาดใหญ่ ภายในอุทยานพระพิฆเนศ  มีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ 2 ปาง ตั้งอยู่ใกล้กันถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย เกิดขึ้นมาด้วยพลังศรัทธาจากประชาชน ซึ่งพระราชพิพัมน์โกศล หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร พร้อมด้วยคณะศิษย์ที่มีความเคารพนับถือในองค์พระพิฆเนศ (เทพเจ้าแห่งปัญญาและความสำเร็จ) ได้ดำเนินการจัดสร้าง อุทยานพระพิฆเนศ ในรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขึ้น  และได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก ที่หลายคนมักจะเดินทางมาสักการะ องค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความรู้ของทางศาสนาฮินดู ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นใหญ่เหนือความขัดข้องและเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งคนไทยเรานั้นนับถือบูชาพระพิฆเนศในฐานะขององค์บรมครูแห่งศิลปะวิทยาการ

นอกจากมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุด ยังมีพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 108 ปางให้ชม และสักการะบูชา รูปปั้นฤาษีลิงดำปางต่างๆ นอกจากนั้นยังมี พระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศ ให้เราได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และยังเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป มีคุณประโยชน์ในหลายๆด้าน

สถานที่ค่อนข้างเงียบสงบสะดวก อีกสถานที่สำคัญทางศาสนาของจังหวัดนครนายกควรค่าแก่การมากราบไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง