top-adver.jpg

“หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี” หัตถกรรมศิลปะผ่านเครื่องลายครามงานศิลป์ชั้นสูง

เครื่องเบญจรงค์เป็นงานศิลป์ชั้นสูงด้วยฝีมือเชิงช่างทางด้านหัตถกรรม จากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาไปสู่ตลาดสากลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์เองที่มีส่วนผสมของทองคำ และคุณค่าทางด้านงานศิลปะชั้นสูงที่หาประเทศใดในโลกเทียบเคียงได้ยาก หากจะเยี่ยมชมสถานที่เป็นแหล่งของเครื่องลายครามทรงคุณค่าแห่งนี้ ต้องแวะไปเยี่ยมชม

“หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี” ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ห่างจากเมืองหลวงเพียง 36 กิโลเมตร ว่ากันว่าชุมชนเล็กๆที่มีสมาชิกทุกเกือบ 200 คนแห่งนี้  ได้รับการกล่าวขานและยอมรับในระดับโลก ยกย่องให้เป็นแหล่งผลิตถ้วย-ชาม ลายคราม รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ลายเบญจรงค์ ที่ฝีมือประณีตวิจิตรงดงาม อยู่ในลำดับต้นของประเทศ ชุมชนบ้านดอนไก่ดีเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดการผลิตเครื่องเบญจรงค์กันมาหลายชั่วอายุคน จนปัจจุบันนับเป็นผลงาน OTOP ระดับ 5 ดาว ที่มีมาตรฐานระดับสากล มีการพัฒนาด้านลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยสี 5 สี และยังมีการใช้สีที่สวยงามยิ่งขึ้นอย่างเช่น ลายน้ำทอง มีสีทองช่วยเสริมความสวยงามและโดดเด่นของลวดลาย การพัฒนางานเบญจรงค์แพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จากถ้วยโถโอชามก็มีภาชนะอื่นๆ มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการเปิดโฮมสเตย์เป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวที่สนใจงานเบญจรงค์เข้าไปศึกษาวิถีชีวิตและเรียนรู้กระบวนการผลิตของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เครื่องเบญจรงค์ที่นี่จึงได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีชื่อเสียงไกลไปถึงต่างประเทศ จากความทุ่มเทของชาวบ้านส่งผลให้ในปี 2550 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จาก ททท. แถมยังมีรางวัลการันตีจากหน่วยงานต่างๆมากมาย อาทิ  หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ,  สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ  5 ดาว มาตรฐานระดับสากล , ชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว สินค้าต้องเยี่ยมชมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะแต่ละชิ้นมีราคาสูงเนื่องจากต้องใช้ความละเอียดประณีตในการทำเป็นงานเบญจรงค์สักหนึ่งชิ้น ที่นี่มีการสอนให้ทำเกือบทุกขั้นตอน ที่นิยมคือการเขียนลายลงบนชิ้นงาน แล้วซื้อเก็บไว้เป็นผลงานของเราเองหลังจากเผาเสร็จแล้ว สำหรับท่านใดที่เป็นนักสะสมสามารถซื้อสินค้าเพื่อนำไปสะสมเพื่อความสวยงาม หรือใช้เพื่อประโยชน์ได้สินค้าทุกชิ้นคุ้มค่ากับการใช้จ่ายอย่างแน่นอน