top-adver.jpg

สักการะวัดพระธาตุประจำคนปีเสือ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่

wide-angle-view-golden-pagoda-wat-phra-that-cho-hae-temple-phrae-province-thailand-religious-sacred-ancient-temple-travel-destination_254869-554.jpg

อันดับแรกเมื่อมาถึงเมืองแพร่นั้นต้องแวะมานมัสการ “พระธาตุช่อแฮ” ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใน “วัดพระธาตุช่อแฮ” ตั้งอยู่ ที่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองแพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคล จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

พระธาตุช่อแฮ หมายถึง เจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยผ้าแพรอย่างดี ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย และมีงานสรงน้ำพระธาตุเป็นประจำทุกปี

สำหรับชื่อพระธาตุ “ช่อแฮ” สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจาก “ช่อแพร” โดยคำว่า “แพร” ก็คือผ้าแพร ซึ่งเชื่อว่ามาจากชื่อของสถานที่ตั้งองค์พระธาตุคือ “ดอยโกสิยธชัคบรรพต” ที่หมายถึงดอยแห่งผ้าแพรอันงดงาม

พระธาตุช่อแฮ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก เป็นศิลปะแบบเชียงแสน ยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนามี รั้วเหล็ก รอบองค์พระธาตุ 4 ทิศ มีประตูเข้าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงาม

พระธาตุช่อแฮ ยังเป็นพระธาตุ 1 ใน 12 ราศี คือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิด สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตร “ปีเสือ”  หรือ “ปีขาล”  ตามความเชื่อของชาวล้านนา ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรนี้จะต้องไปกราบไหว้บูชา “พระธาตุช่อแฮ” ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใน “วัดพระธาตุช่อแฮ” ซึ่งหากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ ให้เริ่มต้นนะโม 3 จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลังบารมีจะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธาน สร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮมีอายุหลายร้อยปี ยังมีพระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปูนปั้น เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้นิยมมากราบไหว้ บนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใครมาขอพรแล้ว จะได้สิ่งนั้นอย่างสมประสงค์ และพระพุทธรูปปางอื่นๆที่สามารถเข้ามาชมและสักการะได้  ทุกๆปีจะมีประเพณีการไหว้พระธาตุช่อแฮเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน โดยมีงานฉลอง 7 วัน 7 คืน วันแรกของงาน จะเริ่มขึ้นในวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 6เหนือ เดือน 4 ไต้ของทุกปีซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานไหว้พระธาตุช่อแฮ

สำหรับการเดินทางสะดวกสบายไม่ไกลจากตัวเมืองแพร่  มีที่จอดรถกว้างขวางทั้งด้านหน้าด้านหลัง ด้านหน้ามีบันไดสิงห์กับบันไดนาค ด้านหลังมีบันได และมีลิฟท์สำหรับอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ คนท้อง หรือนักท่องเที่ยวทั่วไป ศาสนิกชนยังสามารถ เดินเวียนเทียน สักการะพระธาตุได้และทำบุญ ถวายสังฆทานเพื่อเป็นกุศลได้

  • ข้อมูล วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ 
  • ที่อยู่ : วัดพระธาตุช่อแฮ 1 หมู่ 11 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/wb1WVeqTeLUyatA98  เปิดให้เข้าชม : 06.00-19.00 น.