สักการะ “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดใหญ่”  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก  ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัยซึ่งเดิมเคยเป็นพระอารามหลวง จนในปีพุทธศักราช 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร จึงได้ชื่อ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร”

ภายในวัดเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง และที่ศรัทธาของผู้คนจากทั่วสารทิศวัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมกดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก 

“พระพุทธชินราช” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย หล่อด้วยทองสำริด เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย ชายผ้าสังฆาฏิแยกเป็นเขี้ยวตะขาบ พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน ส่วนซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักอย่างงดงามซึ่งด้วยพุทธลักษณะอันงดงามโดดเด่น พระพุทธชินราชจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในประติมากรรมพุทธศิลป์ชั้นสูงสุดของเมืองไทย สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธรูปอีก 2 องค์ คือ “พระพุทธชินสีห์” และ “พระศรีศาสดา” นอกจากนี้ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) มีโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่ามากมายที่สามารถมาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ได้อีกด้วย ทางวัดยังมีพื้นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้แวะซื้อสินค้าของฝากขึ้นชื่ออย่าง กล้วยตากหรือ กล้วยช็อกโกแลตต่างๆเป็นต้น หากมีโอกาสมาเยือนพิษณุโลก อย่าลืมมากราบสักการะพระพุทธชินราชสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของเมืองพิษณุโลกกันนะคะ