top-adver.jpg

ชมสถาปัตยกรรมงดงามด้วยไม้สักทั้งหลัง ที่วัดนันตาราม เชียงคำ จังหวัดพะเยา

วัดนันตาราม สถาปัตยกรรมงดงาม และมีชื่อเสียง ในอำเภอเชียงคำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนชาวปะโอ

วัดนันตาราม ไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด แต่เดิมเรียกว่า วัดจองคา เพราะหลังคาของวิหารมุงด้วยหญ้าคา (จอง หรือ จ้อง ภาษาเหนือแปลว่าร่มเงา มีฐานะ) เป็นพระอารามหรือสำนักสงฆ์สำหรับปฏิบัติศาสนกิจชาวบ้านทั่วไปมักนิยมเรียกวัดนี้ว่า วัดจองเหนือ เพราะอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลตำบลเชียงคำ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2467 พ่อเฒ่าตะก่าจองนันตา(อู๋) วงศ์อนันต์ คหบดีชาวปะโอ(ตองสู้) ผู้รับสัมปทานทำไม้ให้กับบริษัทค้าไม้ต่างชาติ เป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะปรับปรุงเสนาสนะ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง สมเป็นพุทธสถาน โดยว่าจ้างช่างชาวพม่าจากจังหวัดลำปาง มาออกแบบและทำการก่อสร้าง ใช้สถาปัตยกรรมแบบเมียนมาร์(พม่า)โดยได้รับอิทธิพลมาจากพม่าตอนล่าง สร้างด้วยไม้สักศิลปะล้านนาทั้งหลัง หลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้น ลดหลั่นสวยงามมุงด้วยแป้นเกร็ด เพดานวัดสีแดงสวยงามติดด้วยกระจกสีเป็นศิลปะแบบพม่ามัณฑะเลย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและเป็นอนุสรณ์ของพ่อเฒ่าตะก่าจองนันตา(อู๋) จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดจากจองม่าน เป็น “วัดนันตาราม” เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านและตระกูล “วงศ์อนันต์” 

classic-wooden-nantaram-temple-phayao-province-north-thailand_39476-568.jpg

ภายในวิหาร ประดิษฐาน พระประธานไม้สักทอง ปางมารวิชัย (พระพุทธเมตตา) แกะสลักอ่อนช้อยด้วยไม้สักทองขนาดใหญ่ต้นเดียวทั้งองค์ อัญเชิญมาจาก วัดจองเหม่ล่า ในอำเภอปง รวมถึงทางด้านหลังยังมีพุทธศิลป์พม่าหลากหลาย พิพิธภัณฑ์ของกลุ่มชนเผ่าต่างๆในภาคเหนือที่น่าสนใจ จัดแสดง ของเก่า ของหายาก อย่างธนบัตรเก่าเหรียญโบราณ ภาพวาดโบราณเกี่ยวกับเทศน์มหาชาติแต่ละตอน เครื่องใช้และผ้าลายโบราณ และมีเจดีย์แบบไทยใหญ่อยู่ลานด้านนอก มีสวนดอกไม้ได้เยี่ยมชม ทั้งบริเวณด้านหน้าวิหารจะประดิษฐานพระพุทธรูปใต้ต้นสาละ ซึ่งเป็นต้นไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้ สำหรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมได้ตลอดทางวัดมีกิจกรรม แต่งชุดปะโอเพื่อสำหรับถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกให้อีกด้วย

  • ข้อมูล วัดนันตาราม เชียงคำ จังหวัดพะเยา
  • ที่อยู่ : 1 ม.13  ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/gvan2udcir92
  • เปิดให้เข้าชม : 8.00-16.30 น.